Zihnimi Yazdırabilir misin ? ” Brainternet

Zihnimi Yazdırabilir misin ? ” Brainternet

Screenshot 5 3 758x537 - Zihnimi Yazdırabilir misin ? " Brainternet

Zihnimi Yazdırabilir misin ? ” Brainternet

“Yürütülen incelemeler sonrasında ya­pılan açıklamada, gerçekleşen siber saldırıda ıo Fransız, 5 İtalyan ve 2 Amerikalıya ait tüm hafıza kayıtları­nın çalındığı belirtildi. Geniş çaplı so­ruşturma başlatan Yapay Zeka Suçlarıy­la Mücadele Birimi, saldırının kaynağı ile ilgili önemli ipuçlarına ulaştı.” Bu cümleleri bir bilim kurgu filminde duymayacak, belki de birkaç yıl sonra sabah kahvaltısında akıllı gözlüğünüz­le okuduğunuz gazetede göreceksiniz. Makinelerin insan hayatına sığdığı dö­nemden insan hayatının makinelerin içine sığdığı çağa doğru hızla ilerliyo­ruz. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir çalışma bunu tüm insanlığa bir kez daha hissettirdi. İran’dan Meksika’ya pek çok ülkenin haber ajansına konu olan “Brainternet” isimli çalışmada insan beyni eş zamanlı olarak internete bağlandı. Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bulunan Wits Üniversitesi araştırmacılarından olu­şan bir ekibin yaptığı çalışma henüz başlangıç aşamasında olsa da önemli bir yolun ilk adımları olarak görülüyor. Bu birkaç satırla izah edilebilen teknik uygulama aslında cilt­leri doldurabilecek bir toplumsal dönüşüm ortaya çıkarma gücüne sahip. Zira bu proje ile yakın gelecekte insan beyni ve bilgisayarlar arasında kolaylıkla veri aktarımı gerçekleştiril­mesi mümkün olacak.

Nasıl çalışıyor?

Brainternet projesinde, kullanıcının kafasına bağlı bir cihaz aracılığıyla beyin dalgası sinyalleri toplanıyor ve bu sinyaller bir uygulama/programlama arabirimine anlık olarak aktarı­lıyor. Bu anlık veriler oldukça düşük maliyetli bir Raspberry Pi bilgisayarına transfer edilerek erişime açık bir web sitesin­de herkes tarafından görüntülenebiliyor.

Brainternet projesinde, kullanıcının kafasına bağlı bir cihaz aracılığıyla beyin dalgasını sinyalleri toplanıyor ve bu siyaller bir uygulama/programlama arabirimine anlık olarak aktarılıyor.

Brainternet’in geleceğinde neler olabilir?

Brainternet projesinin mimarı, Wits Üniversitesi Elektrik ve Enformasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adam Pantanowitz, uygulamanın geleceği hakkında bazı ipuçları veriyor. Pantanowitz, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu, ilerleyen zamanlarda bu çalışmadan hem girdi hem çıktı elde edilebileceğini söylüyor. Teknik olarak bu, “beyni­nize yükleme yapabileceğimiz” anlamına geliyor. Aklınıza bütün bunlar şimdilik hayal. Çalışmanın heyecan verici yanı. elde edilen veriler ile zihnimizin nasıl çalıştığını öğrenebi­lecek olmamız. Bu bilgi sayesinde beyin gücümüzü artırma noktasında da önemli yol katedebileceğiz. Brainternet ayrıca spiritüel konulardan mekanik meselelere kadar birçok alanın düşünce dünyamızda yeniden yorumlanacağı bir gelecek vadediyor. Esasen tablo bu kadar toz pembe değil. Brainternet, fayda­ları kadar zararları da olabilecek bir proje. Örneğin, siber saldırı sonucu çalınan insan hafızaları geleceğin gündem maddeleri arasında yer alabilir. Bu mesele gitgide daha ses­li dile getirilmeye başlıyor. Teknoloji yazarı Jacob Dube, vice.com’da yayımladığı yazısında “Beyinlerin interneti hacklenebilir!” diyerek Brainternet projesinin tehlikelerine dikkat çekti. Hafızamızın bir terör örgütünün eline geçmesi ih­timalini düşündüğümüzde tehlikenin boyutu daha net anlaşı­lıyor. Geleceğin meslekleri arasında yer alan, insanların hafıza­larını silme konusunda uzmanlaşacak “unutturma cerrahisi” veya insanların özel bilgilerini koruma alanında faaliyet göste­recek “mahremiyet koruyuculuğumun önemi bu noktada son derece belirginleşiyor. Denklem bilinmeyenlerle dolu olsa da kesin olarak bildiğimiz bir şey var: Yapay zeka hayatımızın bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor. Elon Musk’ın “İnsan zaten bir cyborg” yoru­munu da hesaba kattığımızda geleceğin savaşlarının robotlar ile insanlar arasında değil, robotlar ile cyborglar, yani makine insanlar arasında gerçekleşeceğini öne sürebiliriz. 21. yüzyıl becerilerinden algoritmik düşünebilme ve vakaların tüm insanlık coğrafyasındaki etkilerini yorumlayabilirle yeteneği bu savaşa hazırlanmada büyük önem taşıyacak.

 

In the statement made aftcr the analy-ses carried aut, it mas indieated that ali memory records thathelong to 10 Frendi, 5 [talians and 2 Americans ıvere stolen in the cyber attack. The Artificial Intelli-gence Crime Unit, ıvhich launehed an ex-tensive investigation, obtained important chıes about the source of the attack.”

You ıvon’t hear these sentences in a science-fiction nıovie but perhaps in a feıu years see them on the neıuspaper you are reading över breakfast ıvith your sınart glasses on. We are proceeding fast from a period when machinesfit into ku­man life to an era when human lifefits into machines. A study that was carried out in the recent months made the entire humankind feel that again. In the study called “Brainternet”, vuhich was featured ıh the neıus agencies ofmany countries from İran to Mexico, the human brain was simultaneously connected to the Internet. The study carried out by a teanı comprismg researchers from Wits University in Johannesburg, South A/rica, is considered thefirst steps of an important road even though it is yet in the infancy stage.

Hoıv does ît ıvork?

In the Brainternet project, brain waue signals are collected through a device connected to the head of the user and these signals are instantaneously transferred to un application/ programnnng interface. These instant data are transferred to a guite loıv-cost Raspberry Pi computer and can be vieıved by anyone on a publicly accessibie ıvebsite. In fact, this technical application, which can be explained in a few sentences, has the capacity to create a social transforma-tion that can fiil volumes. Because ıvith this project it will be possible to easily transfer data betvueen the. human brain and computers in the nearfuture.

What could bepart ofthefuture of Brainternet?

 

The name behind the Brainternet projeet, lecturer at Wits University’s School oj Electrical and Information Engineering, Dr. Adam Pantanoutitz provides some clues regarding thefu-ture of the implementation, Pantanoıuitz says the projeet is yet at the infancy period and hoth input and output ıvill be acguired in this research in the tinıes to come. Technically, this means that “lue can upload to our brains.”If the moviesMatrix or G.O.R.A.

are •mly dreams for now. The e.ıviting side of the research is that we ıvill be able to learn how our minds work tvith the duta reccivcd. Thanks to this infomıation, ive ıvill be able to cover a long distance in terms of increasing our brainpoıver, In addition, Brainternet offers a future where manyfieldsfrom spiritual inat ters to mechunieal issıtes might be rcinterpreted in the realm of our thoughts.

memories stolen with eyber altacks coıdd become an agen-da iteni of the fütur e. This issue is yetting vocalized. more and more. Technology mriter Jacob Dube pointed oııt the dangers of the Brainternet project in his article, ıvhich he published on by saying ‘The İnternet of brains can be hacked!” When we thirık of the possîbility of our memt >ry bei . a terrorist organization. the extent of the danger is understood more clearly. The importance of “menıorıj erasure surgerıf, ıvhieh is arnong the oecupations ofthefuture (hal ıvill special-ize in erasing people’s memories, or “prîvacy protection” ıvhich irili be ur tive in thefield ı fprotectıng primle Information alsa

Even though the eguation is full ofunknoıvns, there is one thing we knoıvfor sure: Artificial infelligence is moving rapidly ta-luctrds becoming a part of our lives. When we take h ı ation the comment “Hurnansarealreadycyborgs”byElonMusk, we can suggest that the wars of the future mili not be waged betıueen robots and humans but rather betıueen robots and cyborgs. in other words machine-humans. Being a 2i” century-skill, the ability to think algorithmically and interpret the im-pacts ofeases on the enlire geography of ali humankind luill be of importance in preparation to this war.

 

 

 

Screenshot 4 3 150x150 - Tarihin Akışını Değiştiren Keşif " Göbekli Tepe "

Tarihin Akışını Değiştiren Keşif ” Göbekli Tepe “

Screenshot 10 1 150x150 - İlginç Hayvanlar " Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı "

İlginç Hayvanlar ” Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı “