Yabani Köpeklerin Tarihi

yabani 758x376 - Yabani Köpeklerin Tarihi

Yabani Köpekler

Dingo (Canis dingo) en tanınmış yabani köpekler arasında yer alır. Asya‘dan göç ederek Avustralya‘da yaşamaya başlayan ilk insanların beraberinde getirdiği sanılan bu hayvanlar evcil köpeklerle çiftleşebilmektedir. Asya yaban köpeği (Cuon alpinus) Güneydoğu Asya‘nın ormanlık kesimlerinde yaşar ve sürüler halinde avlanır. Postu sarımsı ya da kırmızımsı kahverengi, kuyruğu kabarık ve sık tüylü, uzunluğu kuyruğuyla birlikte 1 metre dolayındadır.
Afrika yaban köpeğinin (Lycaon pictus) postu kısa ve seyrek tüylü, yer yer boz, kahverengi ve siyah lekelidir. Afrika‘nın bü­yük bir bölümüne yayılmış olan bu köpekler, sürüler halinde iri hayvanlara saldırır, öldür­düklerinden daha çok hayvanı ürkütüp kaçı­rırlar.
Uzakdoğu‘da yaşayan rakun köpeği (Nyctereutus procyonoides) küçük yüzü ve kalın postuyla rakunu andırır. Ama kuyruğunda koyu renk halkalar yoktur. Uzunluğu kuyruğuyla birlikte 1 metreye yaklaşır.
Orta ve Güney Amerika‘nın ormanlarında ve savanlarında yaşayan çalıköpeği (Speothos venaücus) çok kısa bacaklı, kahverengi post­lu, uzun ve tıknaz gövdeli bir etçildir. Özellik­le doğal yaşama ortamlarının yok edilmesi nedeniyle soyları tükenmeye yüz tutmuştur.
Günümüzde yaşayan yabani köpekler bazı evcil köpek soylarını andırır. Ama bu hayvan­ların iskeletlerini inceleyen bilim adamları, evcil köpeklerin ataları olmadıklarını söyle­mektedirler. Evcil köpeklerin ataları olasılık­la hız. güç, iyi işitme ve çok iyi koku alma gibi üstünlükleri olan, ayrıca toplu yaşama davra­nışı gösteren hayvanlardı. Tüm bu özelliklerin birleşmesi evcil köpeklerin iyi birer avcı olmasını sağlamıştır. Ama görme duyusu gö­rece zayıf olan bu hayvanlar, renkleri ayırt edemezler.

asttt 150x150 - Uzay Yörüngesinde Yaşamak

Uzay Yörüngesinde Yaşamak

ovçov 150x150 - Evcil Soylu Köpekler

Evcil Soylu Köpekler