Uzay Mekiklerinin Dış Kabuklarında Kullanılan ” Seramik “

Uzay Mekiklerinin Dış Kabuklarında Kullanılan ” Seramik “

Uzay Mekiklerinin Dış Kabuklarında Kullanılan ” Seramik “

Eskiden, fırınlanmış kilden yapı­lan kiremit ve tuğlalar ile çanak çömlek gibi eşyalarla benzerliği olan bir grup madde seramik olarak adlandırılırdı. Eski Yunanlılar çömlekçi toprağına keramos adını vermişti. Günümüzde seramikle ilgili olarak farklı bir anlayış ortaya çıktı. Seramik yapımı öylesine ilerledi ki, artık traktörle çekilen pullukların bıçakları ve hemen hemen elmas kadar sert olan başka kesici aletler seramikten yapılabi­liyor; uzay mekiğinin dışı, uzaydan dönerken Dünya atmosferine girince sürtünmeyle olu­şan yüksek sıcaklığa dayanabilecek özel sera­mik plakalarla kaplanabiliyor. Bir maddenin seramik olup olmadığına karar vermek için bazı temel kurallar vardır. Birincisi, seramik bir ametaldir. İkincisi, sera­mik inorganik bir maddedir; karbon atomları içermez. Sanayide kullanılan bu çok geniş tanımlamaya göre, seramik yalnızca fırınlan­mış kilden yapılmış ürünler değildir; yapılar­da kullanılan beton, yerkabuğunda doğal olarak bulunan birçok kayaç ve cam da seramiktir. Geleneksel seramikler ya da çanak çömlek­ler büyük bir baskıyla karşılaşmayacakları işlerde kullanılabilir. Seramik tabak ve çöm­leklerin kolayca kırıldığını biliriz. Yeni sanayi seramikleri ise çok daha dayanıklı olmalarını sağlayan yöntemlerle yapılır. Bunun başlıca iki yolu vardır. Biri, seramiğin çok yoğun olmasını sağlamaktır. Bir madde ne kadar yoğunsa, yapısında ne kadar az boşluk varsa, o kadar zor kırılır. Dayanıklı seramik yapma­nın öbür yolu küçük çatlakların daha büyük kırıklara dönüşmesini önlemektir. Bu da sera­miği başka bir maddeyle destekleyerek yapı­lır. Örneğin, yapılarda betonu desteklemek için çelik çubuklar kullanılır. Bir başka yol da seramiğin içine özel parçacıklar katmaktır. Bu parçacıklar seramik eşyanın biçiminin herhangi bir çarpmayla değişmesini önler. Çarpmanın enerjisi bu parçacıkların biçimini değiştirirken soğurulur ve eşyanın biçimini değiştiremez. Küçük parçacıkların çıplak göz­le görülemeyen bu değişimi seramiğe daya­nıklılık verir. Bu yöntemle yapılan dayanıklı gesi’nde fındık dallarından, kurutulmuş mısır yapraklarından sepet örülür. Çay ve fındık taşımaya yarayan ve toka adı verilen sepetler sapsız olup bele takılır. Trabzon yöresinde garnal denen sepetler ise kola takılarak taşı­nır. Ortası boğumlu olarak örülür. Bu boğum kalçaya hafifçe dayanır ve yürürken zorluk çekilmez. Garnal büyüdükçe yayvanlaşır, kü­çüldükçe derinleşir. Konya’nın kölemen se­petleri, Ege Bölgesi’nin incir sepetleri, Koca­eli yöresinin ufacık sevimli sepetleri hem kullanışlı, hem de hoş görünümlüdür. Ülke­mizde sepetçilik gezgin Çingeneler’in başlıca geçim kaynağıdır

Lezzet ve Keyfin Buluştuğu Nokta ” Pastacılık “

Muhteşem Ürkütücülüğü Ve Görünüşüyle ” Kaplan “