niversite sıralaması2018 ytü - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

U-Multirank Dünya Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

üniversite sıralaması

 U-Multirank Üniversite Sıralamasında

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz, Dünya Üniversite sıralama listelerinde hangi sırada ?

U-Multirank, 2011 yılından beri yüksek öğretim kurumlarının uluslararası sıralamaları yapan bir kuruluş . Yüksek öğretim kurumlarının performanslarını karşılaştırmaktadır.

Üniversite sıralamasında kriterler

Öğretim verileri

Lisans mezuniyet oranı

Master mezuniyet oranı

Zamanında mezun olan öğrenci oranı

Zamanında mezun olan master öğrencileri oranı

Göreli BA mezunu işsizlik ”’mezuniyetten 18 ay sonrasına kadar olan zaman dilimini kapsamaktadır ”’

Göreli yüksek lisans mezunu işsizlik”’mezun yüksek lisans 18 ay”’

Geç mezun işsizlik oranı

Zamanında mezun işsizlik oranı

Zamanında mezun öğrenci yüzdesi

ARAŞTIRMALAR

Alıntı oranı

Araştırma yayınları (Web of science verileri dikkate alınır)

Dış araştırma geliri ”’ ulusal ve uluslararası finansman kuruluşları ,özel sektör ,araştırma kuruluşları ,konseyler ,hayır organizasyonları tarafından finanse edilen araştırmaların yüzdesi ”’

Sanatsal araştırma ,yayın ve organizasyonlar ”’yaratıcı ve sahne sanatları konusunda araştırma ve yayınların yüzdesi ”’

Alıntı yapılan yayınlar

Disiplinler arası yayınlar

Doktora sonrası pozisyonlar

Akademik kadro başına yayın yüzdesi

Stratejik araştırma ortaklıkları

Profesyonel yayın sayısı

 

Endüstriyel ortaklarla ortak yayınlar

Özel kaynaklardan elde edilen gelir

Verilen patentler (mutlak sayılar)

Verilen patentler (üretime geçilen )

Sanayi ortak patentleri

Patentlerde belirtilen yayınlar

Sürekli mesleki gelişimin geliri

Mezun şirketleri

Uluslararası Oryantasyon

Yabancı dil lisans programları

Yabancı dil master programları

Öğrenci hareketliliği

Uluslararası akademik kadro

Uluslararası ortak yayınlar

Uluslararası doktora dereceleri

Yabancı dil uzun birinci derece programları
Bölgesel Katılım

Lisans mezunları bölgede çalışıyor
Bölgede çalışan yüksek lisans mezunları
Bölgedeki öğrenci stajları

Bölgesel ortak yayınlar

Bölgesel kaynaklardan elde edilen gelir

Bölgedeki stratejik araştırma ortaklıkları

Genel

Kız öğrenciler

Kız öğrenciler master

Kadın profesörler

Kadın öğretim kadrosu

 

Kullanılan araçlar , üniversitenin genel düzeyinde ve belirli çalışma programları düzeyinde karşılaştırmalar yapılmasını sağlar. Ampirik verilere dayanarak, U-Multirank kurumları benzer kurumsal profillerle karşılaştırır (‘benzeri’) ve kendi tercihleri ​​açısından göstergeler seçerek kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş dünya üniversiteler sıralamalarını geliştirmelerine olanak tanır.

2010/11 yıllarında yürütülen 150 üniversiteyi kapsayan bir fizibilite çalışmasının sonuçlarına dayanarak, Avrupa Komisyonu U-Multirank uygulamasının finansmanına karar vermiştir. Bu çalışma, Yüksek Öğretim Politikaları Çalışmaları Merkezi’nden (CHEPS), Hollanda’daki Twente Üniversitesi’nden ve Almanya’daki Yüksek Öğretim Merkezi’nden (CHE) Profesör Frank Ziegele’den oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Leiden Üniversitesi, Fundacion CYD ve Folge 3’den Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) olarak U-Multirank, Avrupa Komisyonu, Bertelsmann Vakfı ve Banco Santander tarafından finanse edilmektedir. Konsorsiyum ayrıca bir dizi ulusal sıralama ortağı ve paydaş kuruluşu ile birlikte  çalışmaktadır.

İlk U-Multirank sıralaması, 70’ten fazla ülkeden 850’den fazla yüksek öğretim kurumunu kapsayan 2014 baskısıydı. Kurumsal düzeyde bir bütün olarak ve belirli çalışma alanları düzeyinde bir sıralama sağlamıştır. İkincisi için, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, iş etüdü ve fizik alanları 2014 baskısında ele alındı. 2014 sonrası , her yıl üniversite ve sıralamaların  kapsamı genişletildi.

U-Multirank, Avrupa Komisyonu Erasmus + programından alınan  finansman ile hazırlanan bağımsız bir sıralamadır. U-Multirank konsorsiyumunun üniversiteler sıralaması bir Uluslararası Danışma Kurulu tarafından denetlenmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi 2018 Üniversite Sıralamasında Değerlendirme Verileri

                         niversite sıralaması2018 ytü 300x255 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ytüsıra1 300x194 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ytüsıra2 300x173 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ytüsıra3 1 300x200 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ytüsıra4 300x185 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ytüsıra5 300x189 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ytüsıra6 300x210 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

i ne 1469110047 150x150 - Trakya'da Eşsiz Bir Güzellik; İğneada

Trakya’da Eşsiz Bir Güzellik; İğneada

niversiteli yazar 150x150 - Bir Üniversite Öğrencisinin Yazarlık Serüveni

Bir Üniversite Öğrencisinin Yazarlık Serüveni