Trakya’da Eşsiz Bir Güzellik; İğneada

i ne 1469110047 758x505 - Trakya'da Eşsiz Bir Güzellik; İğneada

Kırklareli ilçesinin keşfedilmeyi bekleyen doğa harikasıdır. İstanbul’a uzaklığı yaklaşık 250 kilometredir. En büyük özelliği dünyada 3.sü olan “Longoz Ormanları” na sahip olmasıdır.

igneada havadan 300x199 - Trakya'da Eşsiz Bir Güzellik; İğneadailçesine bağlı bir sahil beldesidir. Kırklareli’ne 97 kilometre ve Edirne’ye 165 kilometre uzaklıkta olan İğneada’nın nüfusu yaklaşık 3000’dir. Denizi, gölleri, longoz(subasar) ormanları, tarihi ve kültürüyle bir odak noktası haline gelen İğneada, coğrafi yalıtılmışlığı sayesinde bugüne kadar çok fazla bozulmadan korunabilmiş önemli bir doğal alana ev sahipliği yapmaktadır. Birçok ekosistemi bir arada bulunduran İğneada’da; tatlı ve tuzlu su gölleri, kıyı kumulları, tatlı ve hafif tuzlu bataklıklar bir arada  bulunmaktadır. Türkiye’de longoz özelliğe sahip alüvyal karakterdeki birkaç ormanlık alandan biri olan İğneada Longoz Ormanları; Avrupa’da da nadir bulunan bir ekosistemdir. Kıyıda yer alan kumullar, barındırdığı endemik bitki türleriyle İğneada’nın önemini daha da arttırır.

Longoz(Subasar) ormanı nedir?

Longoz; denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek, kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistemdir. Yalnızca belirli ağaç(örneğin; dişbudak, kızılağaç vs.), bitki(örneğin; göl soğanı, su menekşesi vs.) ve kuş(örneğin; kara leylek, balıkçıl vs.) türleri bu yaşam ortamını tercih ederler.

Bu ekosistemin devamlılığı için en temel şart; suyun devamlı var olmasıdır. Su, getirdiği kil ve organik materyal ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik materyal yönünden zenginleştirir. Bu suyu seven ormanlar aynı yağmur ormanları gibi gürdür. Bununla birlite, yağmur ormanları gibi sadece yağışa ve hava nemine değil, daha çok “taban suyu” na bağımlıdır.

Longoz ormanları nadir rastlanan ekosistemlerdir. Türkiye’ de İğneada(Kırklareli), Acarlar(Sakarya) ve Sarıkum(Sinop)da ki longoz ormanlarının yanı sıra, Kızılırmak Deltası’nda da(Samsun) longoz niteliğine sahip ormanların çok küçük kalıntıları kalmıştır.

Memeli tür çeşitliliği de oldukça fazla olan İğneada ve çevresi, tüm Türkiye’deki memelilerin %34’ünü ve Trakya’daki memelilerin %57’sini barındırmaktadır. Alanda geyik, karaca, yaban domuzu, kurt, tilki,çakal,yaban kedisi,sansar,orman faresi,porsuk,su samuru ve yarasa türleri gibi memeliler yaşamaktadır. Alanın her yerinde varlığı tespit edilen orman faresi, etoburlar, gece ve gündüz yırtıcılarının besinini oluşturduğu için gösterge tür olarak tespit edilmiştir.

igneada1 1024x682 300x200 - Trakya'da Eşsiz Bir Güzellik; İğneada

Kış aylarındaki yağışlar ve bahar aylarında da karların erimesi ile Istrancaların yüksek tepelerinden derelerle gelen ve zengin içerikli organik maddelere sahip olan sular, longoz toprağını tamamıyla kaplamakta, daha sonra suların azalmasıyla da longoz ormanları toprağına çökelmektedir. Bu çökelme, besin maddesi bakımından çok zengin olan bu suyun toprağı her sene doğal olarak gübrelemesi anlamına gelmektedir. Bu sayede alttan genç jenerasyonun gelmesi ve longozların çökmesi doğal olarak önlenmektedir. Yaz aylarında longozların toprağından doğal tohumlamayla ortaya çıkan genç jenerasyon yağışların azalmasıyla azalan nem oranının kaybolmasına, dik olarak gelen güneş ışınlarına bir nevi doğal perdeleme yaparak, toprağa varmasını dolayısıyla kurumasını engellemektedir.

İğneada çevresindeki longozlar; Mert Gölü longozu, Saka Gölü longozu ve Erikli Göl longozu olarak bilinmektedir. Bu üç longoz ormanının denizle buluştuğu yerlerde; Mert, Erikli ve Saka gölleri olmuştur. Kış aylarında fazla gelen suların bir kısmı bu göllerin taşmasıyla denize akmakta ve deniz canlılarının ihtiyaç duyduğu besinleri körfeze boşaltarak deniz ekosistemindeki canlıların beslenmesi için önemli bir görevi de yerine getirmektedir.

i ne 1469110047 300x200 - Trakya'da Eşsiz Bir Güzellik; İğneadaBilimsel verilere göre; Mısırlıların Nil nehri üzerine Asuan barajını inşa etmelerinden sonraki yıllarda Akdeniz’deki balık popülasyonunda yüzde 40 azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca büyük ya da küçük birçok derenin getirmiş olduğu sularla oluşmuş olan ve deniz ile longozlar arasında kalan göller longoz ormanları için adeta bir sigorta görevi üstlenmekte ve doğal bir tatlı su perdesi oluşturarak denizle hemen hemen aynı seviyede olan ormanlara alttan ve üstten tuzlu deniz suyunun girmesini önlemektedir.

Tuzlu olan deniz suyunun longoz toprağına yayılması demek, bu longozlarda yaşayan 544 tür bitkinin, 310 tür böceğin, 28 tür balığın, 46 tür memelinin, 194 tür kuşun ve 17 tür sürüngenin yaşam alanlarını kaybetmesi anlamına gelmektedir.

İğneada, yaz aylarında İstanbul ve Trakya’dan gelen binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır. Beldede bulunan konaklama tesislerinin yanı sıra çadır ve kamplarda konaklayan binlerce turist ülkemizin bu nadide köşesinde tatil yapmaktadırlar.

Aynı zamanda İğneada çevresinde, yörenin tarihini yansıtan birçok tarihi yapı yer almaktadır. Sivriler köyü Çatalarmut mevkiinde Cenevizlilere ait yıkılmış kalelere rastlanmaktadır. Ayrıca köy içerisinde Traklara ait evleri andıran eski yapılı sazlık evler yer almaktadır. Yine Sivriler köyü Erikli bölgesinde Traklara ait mezarlıkların olduğu söylenmektedir.

pansiyon bahce 620x300 300x145 - Trakya'da Eşsiz Bir Güzellik; İğneadaİğneada açığında birçok gemi batığı yer almaktadır. 2.Dünya savaşı sırasında Musevileri taşıyan bir gemi bu sularda batırılmıştır. Yine Romalılar dönemine ait bir askeri gemi bu açıklarda batmıştır. İğneada parkı yapımında da Osmanlı dönemine ait birçok top ve gülle bulunmuştur. Yalnız bu toplar tehlikeli olacağı gerekçesiyle patlatılmıştır. Karadeniz’e kıyısı olan bir sahil beldesi olduğundan her yıl düzenlenen Karadeniz Yat Turu’nun  uğrak alanlarından biri olmaktadır.

Asker uğurlamalarında ve düğünlerde yörenin kendine özgü köklü gelenekleri bulunmaktadır. O yıl yöreden kaç kişi askere gidecekse kişi sayısı kadar gün önceden şenliklere başlanmakta her akşam bir askerin evinde yemek yenip askerler davul zurna eşliğinde tüm yöreyi dolaşmaktadır.

Son olarak, böyle doğal bir oluşuma sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Doğanın, insan yardımına ihtiyacı yok. Sadece doğaya düşman olmayalım yeter. Sadece Longoz ormanlarını değil, ülkemizdeki hatta dünyadaki tüm yeşili koruyalım.

ae3 150x150 - Efsanevi Boksör; Muhammed Ali'nin Başarı Dolu Öyküsü

Efsanevi Boksör; Muhammed Ali’nin Başarı Dolu Öyküsü

niversite sıralaması2018 ytü 150x150 - U-Multirank Dünya  Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

U-Multirank Dünya Üniversite Sıralamasında YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ