Teriyeler ve Öbür Köpek Soyları

köpekk 758x627 - Teriyeler ve Öbür Köpek Soyları

Teriyeler ve Öbür Köpek Soyları

Adını “toprak” anlamına gelen Fransızca terre sözcüğünden alan teriyeler tilki, sansar, porsuk gibi toprağı kazan yırtıcı memelileri avlamak için geliştirilmiştir. Ama bu köpekle­rin çoğu günümüzde ev hayvanı olarak besle­nir. Başlıca teriye soyları arasında uzun tüylü dik ya da sarkık kulaklı Skye teriyesi; ayrık gözlü, kaba tüylü, dik kulaklı İskoç teriyesi; sert tüylü ve tepesinde daha yumuşak bir tüy tutamı bulunan Avustralya teriyesi sayılabilir. Sert ve yumuşak tüylü foksteriyeler ya da tilki teriyeleri, postu siyah taba olan Manchester teriyesi, daha iri yapılı ve kırmızımsı renkli İrlanda teriyesi de yaygın biçimde tanınır. Teriyelerin en irisi olan Airedale teriyesinin su samuru zağarı ile soyu tükenmiş siyah taba tüylü İngiliz teriyesinden türetildiği sanılmak­tadır. Boğa teriyesi ve Boston teriyesi mastı­lara ve buldoglara yakın akraba soylardır.
Mastılar ve buldoglar düz tüylü, iri ve geniş gövdeli, büyük kafalı, küçük ve sarkık kulak­lıdır. Buldog, iki yana yalpalayarak yürüyen, buruşuk yüzlü bir köpektir. Ortaçağ İngiltere’ sinde boğalarla dövüştürmek için yetiştirilen bu soy, adını “boğa köpeği” anlamına gelen İngilizce bulldog sözcüğünden alır.

İngiltere’de 2.000 yılı aşkın bir süre bekçi köpeği olarak kullanılan mastı, değişik dö­nemlerde gösteri amacıyla da dövüştürülmüştür. İngiltere‘yi işgal eden Romalılar mastıyı arenalarda dövüştürmek için Roma’ya götür­düler. Mastılar daha sonra İngiltere’de seyir­cilerin çevrelediği bir alanda ayı ve boğalarla dövüştürülmek için eğitilmiştir.
Önceleri vurulan su kuşlarını getirmesi için geliştirilen kanişler, özellikle Fransa‘da bü­yük ilgi görmüş, günümüzde en sevilen ev köpekleri arasına girmiştir. Tüylerini çeşitli biçimlerde kesme işlemi ev köpeği olarak kullanılmasından çok önce, suda rahat hare­ket etmesi için başlatılmıştır. Kanişler en zeki köpek soylarından biridir. Sirklerde gösteri amacıyla yaygın biçimde eğitildiği gibi doma­lan denen ve toprağın altında yetişen lezzetli mantarların yerlerini bulma işinde de kullanılmaktadır. Kanişlerin görünüşü birbirine çok benzeyen ama irilikleri farklı üç tipi vardır. Bunlar büyük boy ya da standart, orta boy ve küçük boy ya da cüce kaniş adlarıyla tanınır.

av 150x150 - Kuş Köpekleri ve Öbür Av Köpekleri

Kuş Köpekleri ve Öbür Av Köpekleri

köpekin 150x150 - Köpekler ve İnsanlar

Köpekler ve İnsanlar