Tazılar ve Zağarlar Soyları

tazı 758x540 - Tazılar ve Zağarlar Soyları

Tazılar ve Zağarlar

Büyük olasılıkla zağarların çoğu, Fransızlar’ın Saint-Hubert adını verdiği köpekten türetil­miştir. Bloodhound soyu bunun iyi bir örneği sayılır. İri yapılı, kısa ve düz tüylü olan bloodhound‘ların kulakları büyük ve kıvrık, üst dudakları yanlardan sarkıktır. Kaybolan insanların ya da kaçan suçluların bulunmasın­da kullanılır. Bütün zağarlar gibi kokudan iz sürer ve bu konuda öbür köpek soylarından çok daha başarılıdır. İz peşinde yavaş ilerler ve çok inatçıdır. Kokuyu yitirdiğinde geri dö­nerek yeniden bulur ve izlemeyi sürdürür. Be­agle ve base gibi daha ufak yapılı zağar soyları tavşanları, su samurlarını ve öbür küçük hay­vanları avlamakta kullanılırlar. Yaygın biçim­de tanınan taba siyah renkli rakun zağarı, Amerika’da bloodhound ile taba siyah tilki zağarından geliştirilmiştir.
Tilki zağarları yüzyıllardan beri özellikle tilki avında kullanılmaktadır. Çoğu zağardan daha hızlı olan bu köpekler, belki de yavaş, ama koku alma duyusu keskin gerçek zağarlar ile hızlı koşan tazıların çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Yerin altında yuvalanan hayvanların avında kullanılan porsuk zağarı, ataları zağarlar gibi iyi koku alır ve teriyeler gibi kısa bacakları sayesinde toprak içinde açılmış tünellere girebilir.
Güçlü, çok hızlı ve zarif yapılı köpekler olan tazılar, avlarını koklayarak değil gözle­riyle izler. İngiliz tazısı, Afgan tazısı, İskoç tazısı ve Rus tazısı ya da borzoy en iyi bilinen tazı soyları arasında yer alır.

kang 150x150 - Çoban ve Kızak Köpekleri

Çoban ve Kızak Köpekleri

av 150x150 - Kuş Köpekleri ve Öbür Av Köpekleri

Kuş Köpekleri ve Öbür Av Köpekleri