Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Mutluluk Endexi

Dünyanın en mutlu ülkesi, en yaşanabilir ülkeler ,dünyada yaşanabilir şehirler konulu sayısız araştırma yapılarak paylaşılıyor . Bu araştırmalara bakıp dünyanın en yaşanabilir ülkesine göç eden var mıdır bilinmez ama üniversite öğrencileri için böyle bir araştırma yapılmadığını biliyoruz.En iyi üniversite listeleri paylaşan çeşitli araştırmalar var ve bunların hepsi ölçümlenebilir verileri esas alan araştırmalar.

 

                     

   Bm , Dünya Veri Bankası ve Avrupa İstatistik Ofisi’nden edinilen kaynaklar kullanılarak yapılan dünyanın en mutlu ülkeleri endexi 2018 verilerine göre en mutlu hayatı Danimarka ,İsviçre, Norveç,İzlanda ve Finlandiyalılar yaşıyor .Türkiye 74. sıradan listeye giriyor.

BM 2018   raporları ülkeleri gelir düzeyi, hayat yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik ,adalet ,sosyal hayat gibi kriterlere göre sıralıyor.

Yıldız Teknik Üniversiteli öğrenciler için yapılmış bir araştırma yok fakat İstanbul için yapılan araştırmalar ,üniveristenin öğrenci başına harcama bütçesi ,kampüs hayatı ,sosyal hayat ,barınma olanakları ,üniversite kulüpleri, ders dışı eğitim imkanları ve diğer kriterlere göre mutluluk endexini hazırlamaya çalışacağız.

 

İstanbul Üniversitesi’nce (İÜ) 2018 ‘de yapılan bir araştırmaya göre İstanbul’da gelir esaslı mutluluk 7 bin 500-8 bin TL bandında gelire sahip bireyler arasında %87 . 8 bin  tl üstü gelire sahip bireylerin şehir içi stres kaynaklı yaşadıkları problemler nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı kısa dönemli tatillere çıktıkları raporda yer alıyor.

Araştırmayı yürüten İÜ İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, “İstanbul’da aylık 7 bin 500-8 bin TL bandına kadar artan gelir mutlu olduğunu belirtiyor , ancak bu noktadan sonra gelir artsa da mutluluk düzeyi değişmediğini gözlemliyoruz. Daha yüksek gelire sahip olanlarda gelirlerinin daha fazla olmasına karşılık mutluluk düzeyi aynı kalırken , stres faktörünün yükseldiğini gözlemledik ” dedi.

Gelire bağlı mutluluk başlıklı araştırmada 7.500 kişiyle yüzyüze görüşülmüş.Genel oranlar yüzde 37 mutlu ,yüzde 47 ne mutlu ne mutsuz ,yüzde 15’i mutsuz olduğunu belirtmiş.15 24 yaş arasında oran ise yüzde 56 mutlu olarak belirlenmiş.

 

2017-2019 seneleri için TBMM  ye sunularak kabul edilen ,Orta Vadeli Mali Plan’ına göre 2017 yılında 108 devlet üniversitesine ayrılan bütçe 25 milyar 570 milyon 991 bin lira oldu. Üniversitelere ayrılan yaklaşık 25,6 milyar liralık bütçede en fazla ödenek İstanbul Üniversitesine verilken , Ytü bütçesi ise 289.663.000 tl olarak belirlenmiş .

 

ABD merkezli U.S. News and World Report tarafından yapılan Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2018 ‘e göre Dünya üniversiteleri sıralaması ,mühendislik alanında 313 ,Türkiye üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi bu dereceye ; düzenlediği konferans sayısı ,yayın ,kitap ,yayınlarda alıntılanan atıflar ,uluslararası işbirlikleri ,bütçe ,yurtdışı araştırma bütçesi ,öğrenci başı bütçe gibi kriterler esas alınarak ulaşmıştır.

     LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ
 Başlıklı Kırıkkale Üniversitesi  Doç. Dr. Latif ÖZTÜRK ,Arş. Gör. İsa Gürkan MERAL, Arş. Gör. Suat Serhat YILMAZ  tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları ,YTÜ öğrenci mutluluk endeximize yardımcı olabilir. 
Araştırmanın amaç ve sonuç bölümleri
Akademik başarı mutluluk pahasına mı gerçekleşmektedir? Yoksa akademik anlamda
başarılı olmak bireyleri daha mı fazla mutlu etmektedir? Asırlık bir varsayım; okulda, evde ve
işyerinde meydana gelebilecek bir başarının mutluluğuda beraberinde getireceğidir. Bu
varsayım birçok yönüyle doğru olsa bile, başarının elde edilmesine harcanan uzun saatler, stress
ve baskı; bu sürecin sonunda elde edilecek mutluluk getirisinide azaltmaktadır. Bir diğer açıdan
bakıldığında ise yapılan birçok çalışma mutlu bireylerin daha başarılı olabileceğini
göstermektedir. Mutluluk; bireylerin, karşılarına çıkan yeni fırsatlara optimistik yaklaşmasına,
yeni amaçlara doğru aktif olarak çalışmasına, kendine güvenmesine ve daha enerjik haline
gelmesine neden olmaktadır. Bunlar ve bunlar gibi birçok özelliği sebebiyle başarıyıda
beraberinde getirmektedir. Gerek mutluluk düzeyi yüksek, gerekse başarılı bir toplumun
oluşmasında bu iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyinin tespiti önem arz etmektedir.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan ve mutluluk ile

akademik başarı arasındaki ilişkiyi ölçmeyi hedefleyen bu çalışmada, mutluluğun bireylerin
cinsiyetine, ikamet ettikleri yere, derse devam durumlarına, anne ve babalarının eğitim ve gelir
düzeylerine göre farklılaşmadığı ancak başarı durumunun 18-20 ve 20-25 yaş grupları arasında
farklılaştığı gözlemlenmiştir.
Kişilerin mutlu olma kriterleri farklılıklar gösteriyor olsa da Üniversite öğrencileri arasında benzer sebep ve sonuç ilişkisiyle belirlenebilir.

 

 

  • Mutlu musun ?

    • Mutsuzum
    • Mutluyum

Cevaplarınızı kontrol edin:

Analitik Düşünme Nedir? Nasıl Geliştirilir?

İnsan Egonun Esiri Olmaktan Nasıl Kurtulur?