Singapur Nasıl Gelişti

SİNGAPUR, Malakka Yarımadası’nın ucunda, 50 adacıktan oluşan bağımsız cumhuriyetidir. Başkent Singapur’un aıjıakent alanı Singapur Adası’yla örtüştüğünden kent devleti olarak anılır. Johor Boğrindeki bir kara ve demiryolu köp anakaraya bağlanır. Adanın uzunluğu genişliği ise 22,5 kilometredir. Kıyıda mangrov bataklıkları vardır. İç kesimler engebeli­dir. Ekvatorun sadece 145 km kuzeyinde oldu­ğu için iklimi sıcak ve nemlidir. Buna karşılık denizden esen rüzgârlar havayı serinletir.
Adanın tümünde uygulanan planlı bir ba­yındırlık hareketi kapsamında, eski mahalle­ler ortadan kaldırılarak çok katlı konutlar, okullar, sağlık kurumları ve alışveriş merkez­lerinin yer aldığı modern siteler yapılmıştır. Bedok, Toa Payoh, Queenstown ve Woodlands yeni kurulan kentlerden bazılarıdır. Ülkenin eskiden beri çiftçilik yapılan toprak­ları giderek azalırken bazı yerlerde hâlâ bos­tanlara ve domuz çiftliklerine rastlanmak­tadır.


Singapur’da yaşayan Çinliler nüfusun yüz­de 77’sini oluşturur. Malaylar yüzde 15, Hintliler yüzde 6 ve öteki azınlıklar yüzde 2 Budacılık, Konfüçyüsçülük, Taoculuk, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Hindu dininden başka çeşitli inançlar da yaygınlık kazanmıştır

Turizmin giderek geliştiği Singapur’da yakın zamanda çok sayıda modern otel yapılmıştır.

Başkent Singapur Güneydoğu Asya’nın büyük limanı ve doğu ile batı ticaretinin başlıca birleşme noktalarından biridir. Singa­pur limanında yüklenen başlıca mallar petrol, kauçuk, kereste ve baharattır. Dışarıdan ise makine, dokuma ve pirinç satın alınır. Dünya çapında bir ulaşım ve iletişim merkezi elan Singapur, bankacılık merkezi olarak da önem kazanmaktadır. Çok sayıda Çinli’nin yaşadığı Çin Mahallesi yüksek yapıların ve otellerin bulunduğu kent merkezinden çok uzakta de­ğildir. Buradaki dar sokaklarda yer alan ve altı dükkân, üstü ev olan yapılar, uzun ve dikey reklam panoları, üst katların pencerele­rinden sopalarla dışarı sarkıtılan çamaşırlarıyla ilgi çekicidir.
Dokların dışındaki fabrikalarda kumaş, mobilya, tuğla, yiyecek maddeleri, petrokimya ürünleri, plastik eşya, çelik çubuk ve boru üretilir. Gemi yapım ve onarım tesisleri geliş­mektedir. Bunun yanında konut yapımı, eği­tim, sağlık ve çevre hizmetlerini geliştirici çalışmalar sürdürülmektedir. Ülke nüfusunun dörtte birinden daha fazlası 15 yaşın altında olduğu için eğitime özel bir önem verilir.

Çinliler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden başarılı olamadı. Singapur 1965’te federasyondan ayrılarak tam bağımsızlığına kavuştu.

1970’lerde başbakan Lee Kuan Yew’in önderliğinde gelişen bu küçük ülke öteki Askya devletlerinin tersine çok az hammaddeye sahiptir ve bu yüzden ekonomik etkinlikleri serbest limanına bağlı olarak gelişmektedir.

SİNGAPUR’A İLİŞKİN BİLGİLER
YÜZÖLÇÜMÜ: 618 km2. NÜFUS: 2.674.000 (1989).
YÖNETİM: Bağımsız cumhuriyet, İngiliz Uluslar Toplu­luğu üyesi.
BAŞKENT: Singapur.
DOĞAL YAPI: Alçak tepelikli ada.
DIŞARIYA SATILAN BAŞLICA ÜRÜNLER: Petrol ürünle­ri, makine, kauçuk ve kimyasal maddeler.

Simya’dan Kimya’ya

Doğa Harikası Afrikamenekşesi