Papatya’ların Akrabası ” Ayçiceği “

Screenshot 4 2 758x347 - Papatya'ların Akrabası " Ayçiceği "

Papatya’ların Akrabası ” Ayçiceği “

AYÇİÇEĞİ küçük kır papatyalanyla akraba olmasına karşılık en iri çiçekli bitkilerden biridir. 1 metreden 4 metreye kadar boylanabilen ince gövdesinin tepesindeki iri çiçek başlannın (kömeçlerin) çapı 30 santimetreyi bulur. Bu çiçek başlan, ortada kümelenmiş koyu san, kahverengi ya da mor renkli tüpsü çiçekler ile bu göbeğin çevresinde dizilmiş san ya da turuncu renkli dilsi çiçeklerden oluşur. Biryılık otsu bir bitki olan ayçiçeğinin sert ve odunsu gövdesi de, geniş yapraklan da tüy­lüdür.Ayçiçeğinin (Helianthus annuus) anayurdu Amerika kıtasıdır. Peru, Şili gibi Güney Amerika ülkelerinde ve Kuzey Amerika’nın bazı kesimlerinde kendiliğinden yetişen yaba­ni bir bitkiyken Amerika Yerlileri’nce tanma alınmış ve 16. yüzyıl başlannda İspanya’ya götürülerek oradan Eskidünya’ya yayılmıştır. Bitkinin bilimsel adı olan Helianthus Yunanca “güneş” ve “çiçek” sözcüklerinden türetilmiş­tir. Gerçekten de biçimi ve sıcak san rengiyle Güneş’i andıran çiçek başlannın yüzünü her zaman Güneş’e döndüğü ve doğuşundan batı­şına kadar hep Güneş’i izlediği söylenirse de bu doğru değildir. Ama bu inanış nedeniyle Türkiye’nin birçok yöresinde de bitki “güne-bakan” ve “gündöndü” adlanyla anılır.Ayçiçeğinin düzgün sarmal sıralar halinde dizilmiş, aslında kabuklu ve kuru bir meyve olan tohumlan yağ ve protein açısından çok zengindir. Başta SSCB olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde, Mısır ve Hindistan’da bü bitki özellikle yağ elde etmek için yaygın olarak yetiştirilir. Ayçiçeğiyağı Türkiye’de ve birçok ülkede yemek ve salatalarda zeytinyağından daha çok kullanılan en önemli bitkisel sıvı yağlardan biridir.Türkiye’de ayçiçeği tarımı 50 yıl kadar önce, Balkan ülkelerinden gelen göçmenler aracılığıyla Trakya Bölgesi’nde başlatılmıştır. Günümüzde Trakya’dan İç Anadolu’ya kadar yayılan bu tanmdan sağlanan 1 milyon ton dolayındaki ürün bitkisel yağ sanayisinin baş­lıca hammaddesidir. Hem sıvı yağ olarak kullanılan, hem de margarin yapımında yarar­lanılan ayçiçeğiyağı Türkiye’nin toplam yağ tüketiminin yandan fazlasını karşılar. Aynca tohumlardan yağ çıkarıldıktan sonra kalan küspe büyükbaş hayvanlar ve kümes hayvanlan için yem olarak kullanılır. Kurutulup kavrulmuş tohumlan, ay çekirdeği adıyla bilinen ve çok tüketilen bir kuruyemiştir.

karate 150x150 - Silahsız Dövüş Sanatı " Karate "

Silahsız Dövüş Sanatı ” Karate “

Screenshot 14 1 150x150 - Günümüz ve Geleceğimizin En Büyük Problemi " Çevre Kirliliği "

Günümüz ve Geleceğimizin En Büyük Problemi ” Çevre Kirliliği “