Ormanların Kralı “Aslanlar”

aslan 758x590 - Ormanların Kralı "Aslanlar"

Aslan.

Gösterişli yapısı, gücü ve yırtıcılığı nedeniyle “ormanlar kralı” olarak anılan as­lan (Panthera leo, eskiden Leo leo), kedigiller familyasının en iri üyelerinden biridir. Yetiş­kin bir erkek Aslanın omuz yüksekliği 1 metreyi, burnundan kuyruğunun ucuna kadar olan uzunluğu 3 metreyi aşar, ağırlığı da 225 kilogramı bulur.
Bugün Aslan daha çok bir Afrika hayvanı­dır. Gerçekten de Aslanların çoğu bu kıtanın güneyinde ve doğusunda, az bir bölümü de Hindistan’ın kuzeybatısındaki Gir Ormanı’nda koruma altında yaşar. Oysa İS 500 yıllarına kadar Avrupa’da da Aslanlar yaşıyordu.
Erkek Aslan, iri kafasını ve güçlü omuzları­nı örten gür yelesiyle dişisinden kolayca ayırt edilir. Ama bütün erkek Aslanların yelesi aynı büyüklükte değildir; hatta bazılarında hiç yele olmayabilir. Aslanların postu genellikle altın şansı ya da kızıl kahverengi, sırtlan gövdeleri­nin alt bölümlerinden, yeleleri ise hemen her zaman postun öbür bölümlerinden daha koyu renktedir. Dişiler erkeklerden hem daha kü­çük yapılı, hem de daha açık renklidir.
Bütün kedigiller gibi Aslanın pençeleri de yumuşak tabanlıdır ve gerektiğinde içeri çeki-lebilen güçlü tırnaklarla donatılmıştır. Uzun kuyruğunun ucundaki püskülün arasında da mahmuza ya da tırnağa benzeyen bir oluşum vardır; ama bunun ne işe yaradığı bugüne kadar açıklanamamıştır.
Kumluk ya da kayalık düzlüklerde ve sey­rek ağaçlı açık otlaklarda yaşayan Aslanlanın rengi, güneşte kavrulan arazinin ve bitki örtüsünün rengiyle tam bir uyum içindedir. Bu hayvanlar genellikle bir ya da birkaç ailelik gruplar halinde yaşarlar. Gırtlaktan çıkan ve gök gürültüsünü andıran kükremeleri daha çok akşam saatlerinde ya da gün doğarken duyulur.
Bütün gününü kayaların ve ağaçlann gölge­sinde yatarak ya da uyuyarak geçiren Aslan genellikle geceleri avlanır. Başlıca avı, ovalar­da sürüler halinde otlayan zebra, ceylan, antilop ve gnu gibi memeli hayvanlardır. Avını ya bir su birikintisinin yanında pusuya yatarak bekler ya da otladığı sürece sezdirme­den, sabırla izler. En uygun durumu yakaladı­ğında avının üzerine yıldırım hızıyla atlayıp yere düşürür ve tek bir pençe vuruşuyla hayvanı bir anda öldürür. Güçlü kuvvetli bir erkek Aslan, at büyüklüğünde bir hayvanı dişleriyle çekerek sürükleyebilir. Aslanlar ge­nellikle gruplar halinde avlanır ve bazıları pusuya yatarken, öbürleri avı onlara doğru kovalar.

Aslan üzerine gidildiğinde çok tehlikeli bir hayvandır, ama genellikle insana saldırmaz. Yalnız, çevik yaban hayvanlarını avlayamayacak kadar yaşlanan Aslanların bazen özellikle insanlara saldırdığı olur. Bazen de genç bir Aslan rastlantı sonucunda bir kez insan eti yedikten sonra bunu alışkanlık haline getire­bilir. Aslanlar çoğu kez sığırlara ve öbür evcil hayvanlara da saldırırlar. Ahırların çevresin­deki çitleri yıkar ve ağızlarında taşıdıkları iri avlarıyla birlikte parmaklıkların üstünden at­layıp kaçarlar.
Aslan bir batında genellikle üç, bazen iki, çok seyrek olarak da altı yavru doğurur. Dişi Aslan yavrusuna bağlı bir anadır, ama erkek de yavruların bakımıyla ilgilenir. Yavru Aslan­ların postunda sonradan kaybolan koyu renk benekler vardır. Bazı bilim adamları Aslanla­rın eskiden ormanda yaşadıklarını, postların-daki beneklerin de ormanın yaprakları ve gölgeleri arasında gizlenmelerine yardımcı olduğunu öne sürerler.
Doğada Aslanın düşmanı yoktur. Ama in­sanlar, gücüyle hem korku hem saygı uyandı­ran bu hayvanı avlamak için yıllarca safariler düzenlemiş, soyunun azalmasına yol açmıştır. Bugün Aslanlar Afrika’da ve birçok ülkede hayvanat bahçeleri ile doğal parklarda koru­ma altındadır.

aşil ve helen 150x150 - Aşil 'in  Hikayesi ,  Truva savaşı

Aşil ‘in Hikayesi , Truva savaşı

asfalt 150x150 - Herkesin hayranlıkla izlediği Asfalt

Herkesin hayranlıkla izlediği Asfalt