Muhteşem Kral ”Agamemnon”

AGAMEMNON. Eski Yunan efsanelerinde Yunanistan’ın en güçlü prenslerinden biri olarak anlatılan Agamemnon, Miken ve Argos kralıydı. Agamemnon ve kardeşi Menelaos, Sparta kralının kızları Klytaimestra ve He­len ile evliydiler.

Truva kralının oğlu Paris Helen’i kaçırıp Truva’ya götürünce, Agamemnon Yunanis­tan’ın bütün prenslerini ve soylularını Truvalılar’dan öç almak için birleşmeye çağırır. Prensler çağrıya uyar ve kısa sürede büyük bir ordu ile 1.000’den çok gemi Aulis limanında toplanır. Agamem­non bu ordu ve donanmanın başkomutanı se­çilir.

Gemiler denize açılmaya hazırlanırken, bir gün ava çıkan Agamemnon avcılık tanrıçası Artemis’e (Diana) adanmış olan geyiği yanlış­lıkla öldürür. Çok öfkelenen Artemis denizle­rin rüzgârını keser ve gemiler yelken açamaz. Sonunda Agamemnon tanrıçayla barışmak için kızı İphigenia’yı kurban etmeye karar verir.


Artemis Agamemnon’un geyiği öldürdüğü­ne pişman olduğunu görünce, İphigenia’nın yerine bir hayvan bırakarak kızı alıp gider. İphigenia’yı bir adaya götürerek rahibe yapar ve adaya gelecek ilk yabancıyı kendisi için kurban etmekle görevlendirir. Bir süre sonra İphigenia’nın erkek kardeşi Orestes adaya gelir. İphigenia kurban etmesi gereken kişinin kardeşi olduğunu tam zamanında anlar ve kardeşiyle birlikte adadan kaçar.

Bu arada Aulis’deki Yunan gemileri İphi­genia’nın kaybolması üzerine Truva’ya doğru yelken açar. Yunanlılar kenti on yıl süreyle kuşatırlar. Agamemnon ile Yunanlı kahra­man Aşil arasında çıkan anlaşmazlığa karşın sonunda Truva alınır ve Agamemnon Yuna­nistan’a doğru yelken açar. Ama karısı Kly­taimestra, İphigenia’nın kaybından ötürü onu bağışlamamıştır. Kocasını öldürmek için Aga­memnon’un düşmanı Aigisthos ile birlikte bir plan yapar. Agamemnon’un nasıl öldürüldüğü konusunda birçok öykü vardır. Bunlardan birine göre, Yunanistan’a döndüğü gece ban­yodan çıkarken Klytaimestra kralın başına bir bez geçirir ve Agamemnon kurtulmak için çevresini görmeden çabalarken Aigisthos’un yardımıyla onu öldürür.

Yıllar sonra Agamemnon’un kızı Elektra ile kardeşi Orestes, Aigisthos ve Klytaimes­trayi öldürerek babalarının öcünü alırlar.

Milli Sporumuz ”Konkurhipik”

Simya’dan Kimya’ya