Mikroçiplerle Uzay Çağının Kapısı Aralanıyor

mikroçip - Mikroçiplerle Uzay Çağının Kapısı Aralanıyor

Mikroçip

Mikroçipler günümüzde bilgisayarların, güve­nilirliklerinden hiç bir şey yitirmeden, çok küçültülebilmesine olanak sağlamıştır. Mik­roçipler çok küçük elektronik devrelerdir. Bunlar bit kodlarının yerine geçen elektronik sinyallerin geçmesine ya da tutulmasına ola­nak veren çok küçük ve ucuz aygıtlardır.

Bilgisayardaki AİB, bellek ve girdi birimle­ri gibi bit kodlarını işleyen ve saklayan bölüm­ler mikroçiplerden oluşur. Bilgisayarın için­deki mikroçipler kenarlarına dizi dizi bağlantı iğneleri tutturulmuş olan küçük siyah kutular biçimindedir. Görünümleri, yan yana dizilmiş dikdörtgen biçimindeki kırkayakları andırır. Asıl mikroçip kutunun içindedir ve yaklaşık küçük bir tırnak ucu kadar ufaktır. Mikroçip­ler genellikle silisyum gibi yarı iletken bir malzemenin ince bir diliminden yapılır. Bir mikroçipin içinde, tabakalar halinde üst üste yerleştirilmiş çok küçük binlerce elektronik devre elemanı bulunur. Elektronik devre elemanları, transistor, direnç, kapasitör gibi minik elektronik aygıtlardır.

Mikroçipin içindeki devre elemanları bir­birlerine çok yakın oldukları için elektrik yü­künün bir elemandan ötekine geçmesi çok az bir zaman alır. Bir bilgisayarın çok hızlı çalış­masının nedeni de budur. Çip çok sayıda ko­du da depolayabilir; böylece bilgisayar pek çok bilgi ve program komutunu belleğinde tu­tabilir. Bir mikroçip ne kadar çok elektronik devre elemanından oluşmuşsa, gücü de o ka­dar büyüktür. AİB’nin ve bellek biriminin iş­levlerini üstlenen mikroçipe mikroişlemci de­nir. Bilgisayarları daha küçültmek ve güçlendirmek için, mikroçiplere gittikçe artan sayıda elektronik devre ele­manı sıkıştırılmaktadır.

giphy 150x150 - Bilgisayarların anladığı dil ve mantık

Bilgisayarların anladığı dil ve mantık

ekranlar 150x150 - Bilgisayarı hangi amaçla kullanıyorsunuz?

Bilgisayarı hangi amaçla kullanıyorsunuz?