Kuş Köpekleri ve Öbür Av Köpekleri

av 758x570 - Kuş Köpekleri ve Öbür Av Köpekleri

Kuş Köpekleri ve Öbür Av Köpekleri

Spanyel, seter ve puanter en yaygın tanınan kuş köpekleridir. Spanyeller farklı büyüklük­lerde birçok soydan oluşur. Bu köpekler sahiplerinin önünde koşuşturarak kuşların yerini bulur ve havalanmalarını sağlarlar.
Puanter ve seter, kuşu gördüğünde ya da hissettiğinde hareketsiz kalarak sahibini uya­ran daha iri yapılı köpeklerdir. Ferma denen bu davranış sırasında seterler avın bulunduğu yöne doğru çökerek, puanterler burunlarını ava doğru yönelterek durur ve sahiplerinin saldırı komutunu beklerler.
Bazı köpek soyları özellikle su kuşlarının avlanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş­tir. Bu köpekler su geçirmez postları ve iyi koku alan burunları sayesinde vurulup düşen kuşları suda kolayca bulup sahiplerine geti­rirler.

tazı 150x150 - Tazılar ve Zağarlar Soyları

Tazılar ve Zağarlar Soyları

köpekk 150x150 - Teriyeler ve Öbür Köpek Soyları

Teriyeler ve Öbür Köpek Soyları