Kuruluşundan Bugüne ‘Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul’da yükseköğretim kurumunun çekirdeğini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi(İDMMA) oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen memuru gereksinimini karşılamak için 1911’de İstanbul’da bir Kondüktör Mektebi kurulmuştu.Cumhuriyet’ten sonra bu okul Nafia Fen Mektebi’ne dönüştürüldü.1937’de yerine, dört yıllık eğitimle müdendis yetiştirmek üzere Teknik Okul kuruldu.Okul, içinde Yıldız Sarayı’na ait bazı yapıların da yer aldığı kampüsune geçti. 1959’da bünyesine gece mühensislik öğretimi yapan bir bölümle, mühendis ve mimarları yüksek mühendis ve yükse mimar düzeyine çıkarmak üzere iki yıllık öğretim yapan “İhtisas Bölümü” eklendive adı İstanbul Yüksek Teknik Okulu oldu.Kurum, 1969’da yürürlüğe giren 1184 sayılı yasayla İstanbul Devlet Mühendislik ne Mimarlık Akademisi’ne dönüştürüldü.1971’de çıkarılan 1472 sayılı yasayla İstanbulda öğrenim yapmakta olan özel Vatan,Kadıköy, Galatasaray, Işık, Cağaloğlu mühendislik yüksekokullarıyla özel istanbul Kimya Mühendisliği Yüksekokulu İDMMA’ya bağlandı; ilk dördü ayrı fakülte yapıldı,son iki okul ise onlarla birleştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 tarihli ve 41 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Yıldız Üniversitesi yapıldı ve 1983’te çıkarılan 2804 sayılı yasayla da yeniden düzenlendi. Bu aşamada dört fakülte, iki enstitü ve bir meslek yüksekolundan oluşuyordu. Bunlar İDMMA Temel Bilimler Fakültesi’nin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen Edebiyat Fakültesi; İDMMA’nın İnşaat, Makina-Elektrik, Harita-Kadastro fakülteleriyle,Işık,Galatasaray,Vatan mühendislik fakülteleri ve Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin mühendislik bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Mühendislik Fakültesi;Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Kocaeli Mühendislik Fakültesi; İDMMA Mimarlık Fakültesi ile öbür fakültelerin mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Mimarlık Fakültesi yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıyken Kocaeli Mühendislik Fakültesi’ne bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulu idi. Sonradan bunlara İstanbul’da açılan Yıldız Meslek Yüksekokulu da eklendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitenin adı 11 Temmuz 1992’de yayımlanan 3837 sayılı yasayla Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirildi, Mü-Fakültesi dörde bölünerek Elektrik-Elektronik,İnşaat,Makine ve Kimya-Metalurji fakülteleri oluşturuldu,ayrıca İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi kuruldu; Kocaeli Mühendislik Fakültesi
ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu da gene aynı yasayla kurulan Kocaeli Üniversitesi’ne bağlandı.

Günümüzde, Yıldız Teknik Üniversitesi,Yıldız ve Davutpaşa Kampüslerinde 35 binin üzerinde öğrenciye eğitim vermektedir.

Davutpaşa Kampüsü

 

 

 

 

 

 

 Davutpaşa  Kampüsü’nde Hangi Fakülteler Var?

-Kimya-Metalurji Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

Kimya Mühendisliği Bölümü

Matematik Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

-Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Felsefe Bölümü

Fizik Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

İstatistik Bölümü

Kimya Bölümü

Matematik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-İnşaat Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Harita Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

-Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

İlköğretim Bölümü

Türkçe Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-Elektrik Elektronik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

-Sanat ve Tasarım Fakültesi 

İletişim Tasarımı Bölümü

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

Sanat Bölümü

-Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel İngilizce Bölümü

Modern Diller Bölümü

-Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Türk Dili Bölümü

Beden Eğitimi Bölümü

Davutpaşa Kampüsü Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Çifte Havuzlar Mahallesi, YTÜ-Davutpaşa Kampüsü, 34220 Esenler/İstanbul

Tel : 0212 383 70 70
Faks: 0212 383 40 11

DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MAP

 •  Şişli’den  YTÜ-Davutpaşa Kampüsü’ne Otobüs – 41AT hattı ile 37 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.
 • Harem otogarından YTÜ-Davutpaşa Kampüsü’ne Otobüs – 16F, Otobüs – 34AS, Otobüs – 41AT hatları ile  91 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.
 •  Yenikapı, Fatih’den  YTÜ-Davutpaşa Kampüsü’ne Otobüs – 31, Otobüs – 41AT  hatları ile 36 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.
 • Beşiktaş İskelesi’nden YTÜ-Davutpaşa Kampüsü’nea Otobüs – 30A, Otobüs – 41AT hatları ile  63 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.
 • Şişli’den  YTÜ-Davutpaşa Kampüsü’ne Metro – M2, Metro – M1A hatları ile 61 dakikada ulaşabilirsiniz.
 • YTÜ-Davutpaşa Kampüsü konumuna en yakın duraklar:
  • İnşaat Fakültesi – Güngören 46 metre uzaklıkta, 1 dk yürüme mesafesi
  • Yabancı Diller Okulu – Esenler 248 metre uzaklıkta, 4 dk yürüme mesafesi
  • Spor Kompleksi – Güngören 376 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesi
   • Bu Metro hatları YTÜ-Davutpaşa Kampüsü yakınından geçiyor: M1A
   • Bu Otobüs hatları YTÜ-Davutpaşa Kampüsü yakınından geçiyor: 41AT

Beşiktaş Yıldız Kampüsü

 

  Beşiktaş Yıldız Kampüsü’nde Hangi Fakülteler Var?

-Gemi İnşaatı ve Denizcilik  Fakültesi 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

 

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

-Makine Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

-Mimarlık Fakültesi 

 

 

Mimarlık Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

-Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar  Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon Bölümü

-Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü

Enformatik Bölümü

-Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 26 anabilim dalında 56 tezli(5’i İngilizce),12 birinci öğretimde tezsiz(1’i İngilizce),25 ikinci öğretimde tezsiz(7’si İngilizce) yüksek lisans ve 52 doktora(4’ü İngilizce),olmak üzere toplam 142 programda lisansüstü eğitim verilmektedir.Programlardan 86’sı mühendislik,25’i mimarlık ve 31’i temel bilimler alanları ile ilgilidir.

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi,Batı Dilleri ve Edebiyatları,Eğitim Birimleri,Felsefe,İktisat,İlköğretim,İşletme,İnsan ve Toplum Bilimleri,Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller Eğitimi olmak üzere on iki ana bilim dalında,tezli tezsiz yüksek lisans,doktora ve sanatta yeterlik programları yürütülmektedir.

Beşiktaş Yıldız Kampüsü’ne nasıl gidilir?

Yıldız Mh., 34349 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0212 383 70 70
Faks: 0212 261 43 60

 

YILDIZ KAMPÜSÜ MAP

 • Beşiktaş’tan Yıldız Teknik Üniversitesi’ne  Otobüs – 36L hattı ile  16 dakikada ulaşabilirsiniz
 • Şişli/Mecidiyeköy’den Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Otobüs – 30M hattı ile 21 dakikada ulaşabilirsiniz.
 • Zincirlikuyu’dan Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Minibüs / Dolmuş  ile 19 dakikada ulaşabilirsiniz.
 • Kabataş’tan Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Otobüs – 29C hattı ile 17 dakikada ulaşabilirsiniz.
 • Taksim’den Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Otobüs – 559C hattı ile  21 dakikada ulaşabilirsiniz.
 • Bu Otobüs hatları Yıldız Teknik Üniversitesi yakınından geçiyor: Otobüs – 29C, Otobüs – 30M, Otobüs – 36L, Otobüs – 559C, Otobüs – 63
 • Bu Minibüs / Dolmuş hatları Yıldız Teknik Üniversitesi yakınından geçiyor: Minibüs / Dolmuş – SARIYER – BEŞİKTAŞ

 

GAZİOSMANPAŞA KAMPÜSÜ

GAZİOSMANPAŞA KAMPÜSÜNE NASIL GİDİLİR ?

Yeni mh.Cebeci cd.542 sk. No 1 Beşyol Mevkii

Küçükköy Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Kampüsü MAP

 

ytü üniversite 2019 yıldız teknik üniversitesi
ytü üniversite 2019
ytü üniversite yıldız teknik üniversitesi
ytü üniversite
ytü 2019 yıldız teknik üniversitesi
ytü 2019
ytü yıldız teknik üniversitesi
ytü
üniversite 2019 yıldız teknik üniversitesi
üniversite 2019
üniversite yıldız teknik üniversitesi
üniversite
2019 yıldız teknik üniversitesi
2020
yıldız teknik üniversitesi 2020 ,

Yıldız Teknik Üniversitesi’ni Neden Tercih Ettim ?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunu Ünlüler ve İş Adamları