Kurşun Geçirmez Zırha Sahip Armadillolar

armadillo 758x388 - Kurşun Geçirmez Zırha Sahip Armadillolar

Armadillolar domuzu andıran küçük memeli hayvanlardır. İspanyolca olan adları “zırhlı” anlamına gelir. Çünkü gövdele­rinin her yanı, koruyucu bir kalkan oluştura­cak biçimde birbirine eklemlenmiş sert levha­lar ile oynak kemerlerden oluşan kemiksi bir zırhla kaplıdır. Tembel hayvanlar ve karınca yiyenlerle ak­raba olan armadillolar, zırhlarının orta bölü­mündeki oynak kemerlerin sayısına göre sınıflandınlır. Bu hayvanların özellikle Güney ve Orta Amerika’da yaşayan 20 türü vardır. Yalnızca Dasypus cinsini oluşturan dokuz kemerli armadilloların bir türü ABD’nin gü­ney bölgelerinde de bulunur. Uzunluğu 1,5 metreye ulaşan dev armadillo {Priodontes giganteus) bütün türlerin en irisidir. Buna karşılık pembe renkli zırhıyla tanı­nan en küçük armadillonun uzunluğu ancak 16 santimetredir. Gövdesinin iki yanı ve karnı sık, yumuşak tüylerle kaplı olan bu hayvan ürktüğünde, gövdesinin arkasındaki dikey levhalarla yuvasının girişini kapatır. Armadil­lolar arasında yalnızca Tolypeutes cinsinden üç kemerli armadillolar zırhlarının içinde tespih böceği gibi büzülerek top haline gele­bilir.

Armadillolar toprak altındaki oyuklarda yaşar, güçlü ve kıvrık pençeleriyle toprağı büyük bir hızla kazabilirler. Hava karardıktan sonra yuvalarından çıkarak yiyecek aramaya koyulan bu gece hayvanları, başta termitler ve karıncalar olmak üzere böceklerle besle­nir. Ayrıca bitki köklerini, solucanları, küçük sürüngenleri, hatta buldukları her şeyi yerler. Kısacık bacaklarından umulmayacak kadar hızlı koşar, üstelik çok iyi yüzerler. Suya girmeden önce yuttukları hava dibe batmala­rını önler.
Dokuz kemerli armadillonun koruyucu zırhının tam ortasında, gövdesini bir kemer gibi saran dokuz tane oynak zırh eklemi bulunur.

armafa 150x150 - İngiltere ve İspanya arasındaki ARMADA savaşı

İngiltere ve İspanya arasındaki ARMADA savaşı

armoniiii 150x150 - Melodi, Müzik ve Armoni detayları

Melodi, Müzik ve Armoni detayları