Kaybetmeden Değerini Bil!

İnsan günlük hayat rutininde ne çok şeyi görür, işitir ve dile getirir. Ne çok şeyi tu­tar ve bırakır eller ve ne çok yol kateder ayaklar. Değeri genellikle kaybedildiğin­de fark edilen bu yetiler, insan yaşamının belki de en büyük nimetlerindendir. Bu yetilerden sadece birinin dahi kaybedil­mesi riski, engelli bireylerin her an ver­mekte olduğu mücadelenin büyüklüğünü açık bir şekilde sergiler. Oysa, engelli bi­reylerin yaşadıkları zorlukların farkına varabilmek ve onların hayatlarını kolay­laştırmak için bir yeti kaybı tecrübe etmek zorunlu değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1992 yılında 47/3 sayılı karar ile sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yaşa­mın her köşesinde bu farkmdalığı yarat­mak ve yükseltmek, toplumun her alanın­da engelli bireylerin haklarını gözetmek ve refahını teşvik etmek için 3 Aralık’ı Uluslararası Engelliler Günü ilan etmiştir.

Uluslararası Engelliler Günü etkinlikleri her yıl farklı bir te­mayla gerçekleştirilmektedir. Birleşmiş Milletler, 2030 Sür­dürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında “Kimseyi geride bırakma” sloganıyla adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kal­kınma için engelli bireylerin güçlendirilmesine odaklandığın­dan, 2018 yılının temasını “Engelli bireylerin güçlendirilmesi ve kapsayıcılık ve eşitliğin sağlanması” olarak belirlemiştir.

İlgi çekici bir şekilde Raylara Asılı araba “Podcar”

Balon Deyip Geçme