Kantin Röportajları 6 – Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

YTÜ YDYO

http://ybd.yildiz.edu.tr
http://instagram.com/yildizteknikhazirlik

Mezuniyet’19 | Yıldız Teknik Üniversitesi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ I EVET-HAYIR