İnsan mısın Melek mi?

insan - İnsan mısın Melek mi?

Her gün karşılaşıp yanından umarsızca geçtiğiniz insanların kaçı aslında melektir  

Kimdir bu melek insanlar ? Nasıl tanırız onları ,tanırsak ne yaparız ?
Bahçıvan misali dünyanın daha iyi bir yer olması için çırpınan bu melek insanlar, bir bahçeye bakmaktalar.Bahçedeki çiçekler insan ruhlarıdır.
Bugünün Dünyası, yabani otlar ile büyümüş nadas topraklarına benziyor .Melek insanların  amacı yabani otlarla dolmuş dünyamızı güzel bir bahçeye çevirmek . Melek insanlar ilk insandan beri varlar  .Onlar bilinçli varlıkların yaşadığı her yerdeler ve onlara değer veriyorlar. Her yerde aynı rolü oynuyorlar mı bu  ruh temizleyiciler . Onların kim olduklarını çok zaman bilemiyor olsak ta varolduklarını biliyor ve   etkilerini hissedebiliyoruz.
Dünyanın İnsan Melekleri – bu insanlar . Melek olmuş tertemiz  ruhları olan insanlar.Yanımızda yaşıyorlar ve aramızda herhangi bir özel özellik ile öne çıkmıyorlar. Güzel ve çirkin, zengin ve fakir olabilirler, manevi, zeki, inançsızlar, inananlar, basit, işsizler mi? Onlar her yerde. İlişkilerde yaşarlar ya da yalnız olabilirler – herkes gibi. Yine de onları özel yapan bir kalite var. “Uyanırlar” ve eylemlerini aktive ettikleri bir zaman vardır.Günlük işlerine bakmaktan,sıradan yaşamdan daha fazlasını yapmaları gerektiğini düşünüyorlar.
Dünyada, farklı zamanlı , örtüşen dünyalar olgusu var.  Herşeyden iki karşıtın bulunduğu dünyamız karşıtlar dünyasıdır.İyinin yanında kötü,güzelin yanında çirkin ,süper zekanın karşısında aptallık gibi karşıtlıkların arasında ruhları kararmış ,kötülükten vazgeçemeyen  şeytan insanlarda vardır.İnsan dünyası bu iki dünya tarafından – melekler ve şeytanlar – sürekli değişime zorlanmaktadır. İnsan tarihinin başlangıcından beri varlar .Aynı dünyanın karşıtları birbirlerinden uzak yaşamaya çalışırlardı.Önce zamanlar örtüşmeye başladı ve ardından yaşam alanları .Uzak durmaya çalışan karşıtların birarada yaşamalarıyla dünya daha karmaşık oldu.
  İnsan ruhu bu karşıtlıktan payını alır.Ruh “uykucu”dur .İnsan ruhunun melekleşmesi- sadece bu iki dünya örtüştüğünde “uyuyacak” veya “uyanacak” ruhunu temiz tutabilen insanlarla mümkün. Melek dünyasının  uyanan ruhlarıyla melek insanların sayılarının artmaıyla dünyada iyilik çağı olarak adlandırabileceğimiz çağ başlayacaktır. İnsan ruhunun ortasında bulunan melek ruhu ayrı bir varlıktır, ancak iyi  insaların doğasında bulunur.
   Yeryüzünde, melek ruhunun bir parçası olan beş çeşit insan yaşıyor. İlk dört kategori, daha önce bahsedilen “uykucu kafa” lardır. Belirli gruplara ait olan, etrafınızdaki insanları etkileme yeteneği ile ölçülür. Çevre üzerindeki en büyük etkinin beşinci gruptan insanlardır. Asla “uyuyamıyorlar”, her zaman rollerinin farkındalar ve daima aktif kalıyorlar.

Hayat Devam Ediyor

İlk dört insan Meleği grubu, melek ve insan ruhu arasındaki çatışmaya eğilimlidir. Bu onların içinde ne olduğunu kabul etmeleri için zor. Uyanmışlarsa sıklıkla “normal olarak” yaşamaya çalışırlar, tıpkı üst ve alt astral dünyaların üstüste binme olgusu gibi, ama artık onlar için işe yaramaz. Ya da tam tersi – günlük yaşamdan çekilerek, fantezinin içine “uçarlar”. Kendilerini kabul etmeyi zorlaştırırlar .Kabul etmeselerde melekleşen ruhları onları bir amaca yönlendirmeye başlamıştır. Bir iç çatışma yaşarlar, işbirliği yapamamak onların yaşamını içinden çıkamayacakları çıkmazlar deryasına dönüştürdüğüne uyanışları tamamlanmış olarak bahçıvanlıklarına  başlayacaklardır.Beşinci grupta Melekler kendi melek kökenli olduklarını bilirler. Melek insanlar , insanların yaklaşık% 20’sini oluşturuyorlar. Bununla birlikte, çoğu durumda kendi gelişimlerine katılırlar ve sadece birkaç tanesi aktif bir şekilde insanlara yardım eder. Bunu çok farklı yapıyorlar en çok sanat, edebiyat ve şifa yoluyla. İnsan Melekler’in amacı, Yaratıcının gerçek anlayışı ve onunla gerçek ilişkiyi bulabilmektir. Bu bir dine aidiyet içermez. Bu, tanrısallığın deneyimidir. Kim olduğun önemli değil – sadece Tanrı’yı ​​kendine deneyimliyorsun. Bu acı, beklenti ve kıtlık olmadan yaşamla ilgilidir.Tanrısallığın bir tezahürü olarak hayat.
Bahsedilen iki dünya arasındaki örtüşme süreci, tüm insanlık için bir şans zamanıdır. Hepimiz ruhun meleksel kısmını alma fırsatımız var. Hepsi de hızlıca büyüyebilir ve sınıftan sınıfa “atlayabilir”.Ruhun meleksi bir parçası biçimindeki hediye, bir insan parçasının alt astral dünyaya kaçırılmasının doğal bir korumasıdır.Böylesi kaçırmalar artık spiritüel dünyada savaşın gündelik bir parçası haline geldi.Alt dünyada yaşayan şeytani varlıklar, insan ıstırabıyla beslenir – fiziksel, duygusal ve zihinsel. Kendimizi acı çekmemize izin verdiğimiz her zaman, acımasız, olumsuz duygulara düştüğümüzde ya da zihinsel olarak reddedildiğinde – bu yaratıkları besliyoruz. Onları görmüyoruz ama yöneten çaresiz insanlar görüyoruz, şiddeti görüyoruz, umutsuzluk, hastalık, öfke, korku ve çaresizlik görüyoruz. Melek ruhu böyle bir durumda su üzerinde cankurtaran olarak çalışır insan parçasını indirmeye izin vermiyor.Bu, üst dünyadan gerçek bir destek. İki dünya arasındaki tüm örtüşme sürecinde, çok sayıda insan melek ruhunun bir parçasıyla donatılır. Ama onu kaybedenler de var. Alt dünya gücü artarken, desteğini kullanmadığı zaman da yakalanabilir.
Melek ruhu olan insanlar herhangi bir dine bağlılık hissetmezler. Bu, uzun dünyevi deneyimle açıklanabilir – bu ruhlar yüzlerce düzine din ve inanca dayanabilmişlerdir. Bir insanla ilişkilendirilen meleksel ruhun en eski kısmı 24 bin yıldır. 10 yıllık devrin sonunda insan Melekler yine bir sonraki olaya kadar uykuya dalarlar.Salgın hastalığa yakalanan ruh, insan dünyasında avantaj bulmak için bir yol aradıkları bir zamandır.Ruhun meleksi kısmı salgına karşı çıkıyor, böylece Tanrı ile olan kalıcı bağlantı sayesinde, mümkün olduğu kadar çok insan güvende olacak.

      Ruhlar Medeniyeti – Aleksander Deyev 

trump saray 150x150 - Gazapla Kavrulan,Öfkeli Adam ' Trump '

Gazapla Kavrulan,Öfkeli Adam ‘ Trump ‘

2ce81d858518a44252ce9f705317fa45 150x150 - Komik Balıkçı Fotoğrafları

Komik Balıkçı Fotoğrafları