İlginç Hayvanlar ” Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı “

Screenshot 10 1 - İlginç Hayvanlar " Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı "

İlginç Hayvanlar ” Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı “

Biyolojik çeşitliliğin yüzde 28 oranında azaldığı, nesli tehlike altında olan canlı türlerinin sayısının hızla arttığı günümüz­de hayvanlara daha fazla saygı ve ihtimam gösterilmesi, doğa­nın ekolojik dengesinin korunması bakımından büyük önem arz ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ise hayvanla­rın dünyayı nasıl güzelleştirdiğini bir kez daha hatırlamak ve yeryüzündeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini vurgulamak için bir fırsat sunuyor. Biz de bu vesi­leyle Ekim sayımızın bu köşesini birbirinden ilginç hayvanla­ra ayırdık. Keyifli okumalar…

Tukan

Screenshot 6 3 300x192 - İlginç Hayvanlar " Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı "

Dünyada ıo bin civarında kuş türünün yaşa­dığını biliyor muydunuz? Gerek renkleriyle gerekse gökyüzünde sınır tanımayan en­damlı süzülüşleriyle kuşlar yeryüzündeki bi­yolojik çeşitliliğin yanı sıra özgürlüğün de en önemli sembollerindendir. Özellikle tropikal iklim kuşaklarında varlık gösteren kuş türle­ri sahip oldukları çeşitlilik ve renk cümbüşü ile görsel bir şölen yaratır. Bu türler arasında uzun ve renkli gagalarıyla tukanlar hemen göze çarpar. Orta ve Güney Amerika yağmur ormanlarında yaşayan bu tropikal kuşların kırktan fazla türü bulunmaktadır. Türleri­ne göre ağırlıkları 130 ile 680 gram, boyları 29 ile 63 santimetre arasında değişmekte­dir. Daha çok meyveyle beslenen bu kuşların gökkuşağını andıran ilginç gagaları küçük kuşları korkutup kaçıracak kadar büyük olsa da aslında oldukça hafiftir. Bazı iri tukanla-rın gaga boyunun gövdelerinin yarısından daha uzun olduğu bilinmektedir.

Did you knoıv that there are about 10 thoıı-sand bird species in tire world? Both ıvith their colors and graceful glide in the sky, birds are among the most importantsymbols offreedom as ıvell as biological diversity on earth. Bird species that exist particularly on the tropical elimate zones create. a visual feast ıvith their diversity and riot of colors. Among these species, toucans grab atten-tion immediately ıvith their long and color-ful beaks. These tropical birds, ıvhich live in Central and South America, have över for-ty species. Depending on the species, their ıveighl changes betıveen 130 and 680 grams, ıvhcreas their height betıveen 29 and 63 cen-timeters. The rainboıv-like interesting beaks of these birds, ıvhich feed mostly onfruit, are guite light even though they are big enough to scare small birds. Jt is knoıvn that the beak length ofsome big toucans is longer than half their body.

Tarsiyer

Screenshot 7 1 300x260 - İlginç Hayvanlar " Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı "

Goril, orangutan, şempanze… Bütün iri be­yinli yüksek memeliler veya bilimsel adıyla primatlar bazı ortak özelliklere sahiptir. Kıv­rak zekaları, ağaçta yaşamalarına imkan ta­nıyan el ve ayakları, uzun kuyrukları bunlar­dan sadece birkaçıdır. Peki, devasa gözleri ve küçücük cüsseleriyle dikkat çeken tarsiyerle-ri duymuş muydunuz? Bu türü diğer primat­lardan farklı kılan bazı özellikler var. Önce­likle tarsiyerlerin boyu 9 ila 16 santimetre olduğundan diğer primatlara kıyasla olduk­ça kısadır. Ağırlıkları çoğunlukla 160 gramı geçmeyen bu canlılar, primatlar arasındaki tek etobur türdür. Yaşam alanları Güneydoğu Asya’nın tropik adaları olan tarsiyerlerin bir diğer ilginç özelliği ise insan kulağının algı­layamayacağı kadar yüksek bir frekansta çı­kardıkları seslerle iletişim kurmalarıdır. Ay­rıca, uzun bacakları sayesinde 5 metre kadar yükseğe atlayabilir, büyük parmaklarıyla da avlarını kolaylıkla yakalayabilirler. Günü­müzde nesli tükenmekte olan tarsiyerlerin ömrü ortalama 24 yıldır.

Gorüla, orangutan, chimpanzee… Ali macrocephalic mammals  or primates in scientific terms have some common characteristics. Their agile minds, hands and feet that cnable theın to liue on trees, and long tails are just a feıv ofthem. Well, have yon heard abovt tarsiers that grab attention
unth their giant cyes and tiny bodies? There are some e.Iıaructeristics that distînguish these species from other primates. Firstly, as their lengîh is 9-16 centimeters, they are auite shorter than other primates. These liv- ing beings, ıvhose ıveight does not exceed 160 grrıms, are ine only earnivores among primates. Another interesting c.haracteristic of tarsiers, U’hosc habitat is the tropical is lands o/Southeastern Asia, ıs that they com municate through sounds ofhigh freguency that

Atlas Güvesi

Screenshot 8 2 300x158 - İlginç Hayvanlar " Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı "

Güveler, kelebeklerin geçirdiği dönüşüm sü­recine oldukça benzer bir yaşam döngüsüne sahiptir. Ancak antenlerinin yapısı, tür çeşit­liliğinin kelebeklere kıyasla daha az olması ve çoğalma hızları gibi bazı etkenler onları kelebeklerden farklı kılar. Bazı güve türle­ri en az kelebekler kadar dikkat çekicidir. Bunlar arasında en bilineni Atlas güvesidir. tsmini Yunan mitolojisindeki Atlas’tan alan bu canlı, dünyanın en iri güvesi olarak bilin­mektedir. Ömrü 6 ila 8 gün olan bu canimin kanat açıklığı 26 santimetreye kadar ulaşa­bilmektedir. Ağız yapısına sahip olmayan Atlas güvesi, tırtıl aşamasındayken tüketip depoladığı besinler oranında ömür sürer. Daha çok Hindistan’dan Endonezya’ya uza­nan bölgede ve Asya ormanlarında görülen bu güve türünün gövdesiyle kanatları kahve­rengi ve sarı renktedir, ayrıca belirgin say­dam beneklere sahiptir. Hindistan’da ipek üretmek için de yetiştirilen Atlas güvesinin kanat uçlarında yer alan yılan başı şeklinde­ki görüntü, güveyi diğer hayvanlardan koru­yan bir illüzyon yaratmaktadır.

lifi cycle quite simitar to the transformation proeess of buiterfUes. TIow~ eve-, some factors such us their antet maı ersity compared to ed oj reproduction differentiate them from buttcrflies. Some not  species are as interesting as butter­flies. The best knoeen ane is the Atlas moth. ‘This living being  named after Atlas in the Greek mytlıology  is knoıvn as the larg-est moth of the luorld, The lifespan of this living being, uıhose unngspan can reach 26 centimetevs, is 6to8 days. The Atlas moth, ıvhich does not have a mouth strııcture, lives as long as the food it eonsumes and stores during the caterpillar stage suffiee. The mings and body of this moth species, ıvhich is moslly seen in the region that stretches from India to fndonesia and in Asian for-ests, are broıun and yelloıv and have distinct spots. The snake head-like look on the end of the ıvings of the Atlas moth, ıvhich is also raisedfor silkproduc.tion in India, creates an illusion that protects it from other animals.

Çamur Zıpzıpı

Screenshot 9 2 300x132 - İlginç Hayvanlar " Tarsiyer, Tukan, Atlas güvesi, Çamur Zıpzıpı "

Denizler ve okyanuslar dünyası birbirinden ilginç balık türlerini barındırır. Bunlardan biri de çamur zıpzıplarıdır. Hem denizde hem de karada yaşayabilen bu canlılar, ön yüzgeç­lerinde bulunan ve başka hiçbir balık türün­de rastlanmayan çift kemik ve eklemleri sa­yesinde karada yürüyebilir. Havadaki serbest oksijeni rahatlıkla soluyabilen çamur zıpzıp­ları, denizlerin çekilmesiyle oluşan çamurlardaki bitkileri yiyerek yaşamlarını sürdü­rür. Daha çok Madagaskar, Çin, Avustralya, Batı ve Doğu Afrika’da görülen bu balık tü­rünün gözleri kurbağa gözlerine benzer ve birbirinden ayrı hareket edebilir. Bu özellik onun hem su üstündeki hem de su altındaki nesneleri aynı anda görebilmesini sağlar.

 

The ıvorkl of seas and oceans hosts many fish, each more interesting than the othev. One of them is the mudskipper. These am-phibious living beings can ıvalk on land thanks to their double bones and joints on theirfrontfins, whic.h is uncommon in any otherfish species. Mudskippers. ıvhich eas-ily breathe the oxygen in the air, maintain their lives by eating plants in the muds that ar e formeci luhcn the seas ebb. The eyes of t his fish species, ıvhich is mostly seen in Madagascar, China, Australia, and West and East Africa resemble the eyes ofafrog and are ahle to move separately. This char-acteristic enables it to see the objects both above and under the ıvater at the saıne time.
Screenshot 5 3 150x150 - Zihnimi Yazdırabilir misin ? " Brainternet

Zihnimi Yazdırabilir misin ? ” Brainternet

Screenshot 11 3 150x150 - Denizden Gelen Sağlık

Denizden Gelen Sağlık