Hayatımızı ele geçiren sistem “Bilgisayarlar”

pc 758x569 - Hayatımızı ele geçiren sistem "Bilgisayarlar"

BİLGİSAYAR, sayılar, sözcükler, resimler ve başka makinelerden gelen sinyaller gibi veri­leri aldığı komutlar uyarınca işleyerek çeşitli sonuçlara ulaşabilen bir makinedir. Örneğin, bilgisayar sayıları kullanarak hesap yapabilir; sözcükleri bir araya getirerek bize bilgi vere­bilir; resimlerdeki şekilleri ya da bir müzik parçasındaki farklı öğeleri algılayabilir ve başka makineleri denetleyebilir.

Bilgisayarlar üzerinde çalıştıkları konuyu çok çabuk çözümleyebilirler. Normal olarak, buldukları sonuçlar her zaman doğrudur. Elektronik makineler oldukları için, örneğin bir otomobil motorundaki gibi hareketli par­çaları yoktur. Bu nedenle de aşınmazlar ve hemen hemen hiç yanlış yapmazlar. Bilgisa­yarların çoğu değişik alanlarda iş görebilecek ve bir görevden öbürüne kolaylıkla geçebi­lecek biçimde tasarlanmıştır. Bu özellikleri nedeniyle, günümüz dünyasındaki önemleri büyüktür. İnsan yeteneklerinin ötesinde he­saplama becerileri olan bu makineler, dur­maksızın yineleme gerektiren bazı basit işlem­leri bıkmadan, usanmadan, hatasız olarak sürdürebilirler. Büro ve fabrikalarda her gün yinelenen sıkıcı işleri üstlenebilirler. Ayrıca her alanda bilgi ve becerimizi artırmada bize yardımcı olurlar.

Buharlı makinelerin ve fabrikalarda kulla­nılan öbür makinelerin icadı insanlara, iş yapmada yardımcı olacak büyük bir fiziksel güç sağladı. Makineler Sanayi Devrimi’ne olanak verdi. Fabrikalar 1800’lerde yaygınlaş­tı ve insan yaşamı önemli ölçüde değişti (bak. sanayi devrimi). 20. yüzyılın sonlarında geli­şen bilgisayarlar ise bize büyük bir zihinsel güç kazandırdı. Makinelerin kendi gücümüzle yapmamız gereken işleri üstlenmeleri gibi, bilgisayarlar da bizim için düşünüyor, pek çok bilgiyi belleklerinde saklıyor ve anımsıyorlar. Daha şimdiden yaşama ve çalışma biçimleri­mizi değiştirdiler. Bu değişim, Sanayi Devrimi’nde olduğu gibi, yaşamımızı doğrudan etkilediği için zaman zaman “Bilgisayar Dev­rimi” diye de adlandırılıyor.

Bilgisayar alanında hızlı bir gelişme gözle­niyor; nerdeyse her gün yeni bir ilerleme gerçekleşiyor; yalnızca birkaç yıl içinde bilgi­sayar dünyası bütünüyle değişebiliyor. Bu maddede bilgisayarın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nasıl geliştiği anlatılmaktadır.

2 150x150 - Trump SARAY'da Yeni Yıl hazırlıkları Başladı

Trump SARAY’da Yeni Yıl hazırlıkları Başladı

anapc 150x150 - Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri