Gecelerinizi Süsleyen O Sesin Sahibi ” Cırcır Böceği “

Screenshot 19 - Gecelerinizi Süsleyen O Sesin Sahibi " Cırcır Böceği "

Gecelerinizi Süsleyen O Sesin Sahibi ” Cırcır Böceği “

CIRCIRBÖCEĞİ çekirgeye çok benzediği için sık sık onunla karıştırılır. Çekirge gibi düzka-natlılar takımından olan cırcırböceğinin de arka bacakları sıçramaya uygun biçimde geliş­miştir. Uzunluğu 3-50 mm arasında değişen cırcırböceğinin, çekirgede olduğu gibi ince, uzun baş duyargaları ve son karın bölütünde kuyruk duyargaları vardır. Gryllidae familya­sından 24 bin dolayında türü saptanan cırcır-böcekleri cırcır ve cırlak adlarıyla da anılır. En tanınmış cırcırböceği türü evlerde sık sık görülen ev cırcırıdır (Acheta domesticus). Çekirgeye çok benzediği için ocak çekirgesi de denen ev cırcın sıcak köşelerde saklanmayı sever. Özellikle kırlık yerlerdeki evlerde soba arkalannda ya da ocaktaki taşlann arasında bu böceğe rastlanabilir. Ev cırcın tehlikeden uzak sığınağında, çoğunlukla geceleri bazen de gündüzleri, ön kanatlarından birinin üze­rindeki bir parçayı öteki ön kanadındaki dişlere sürterek tekdüze bir “cır cır” sesi çıkanr. Yalnızca erkek böceğin çıkardığı bu ses çoğunlukla dişiyi çiftleşmeye çağırmaya yöneliktir. Dünyanın her yanında bulunan ev cırcın ABD’de balık yemi olarak kullanılır. Çürüyen maddelerin sıcaklık yaydığı, ayrıca yemek için bol miktarda hayvansal ve bitkisel madde bulunan çöplük ve benzeri yerlerde bazen çok sayıda cırcırböceği de bulunabilir. Ev cırcırından daha iri ve hemen hemen kara renkte olan tarla cırcırının (Gryllus) ötüşü sıcak günlerde ve gecelerde en çok duyulan sestir. Çekirgelerden farklı olarak, cırcırböcekleri genellikle otlarla kaplı güneşli bir yerde kü­çük bir oyuk kazar ve yaşamlarının büyük bir bölümünü burada geçirirler. Dişi cırcırböceği ince ve uzun yumurta borusuyla, toprak yüzeyinin hemen altında açtığı bir deliğe yaklaşık 200 yumurta bırakır. Yavrular yu­murtadan çıktıklarında, kanatsız oluşlan dı­şında ana babalarının küçük birer kopyasıdır; kanatları tam erişkin bir böcek olmalarına yakın ortaya çıkar ve zamanla gelişir. Ev ve tarla cırcırböceklerinin dışında, ağaç ve çalılıklarda ya da otlar arasında yaşayan ve yaprakbitleriyle beslenen cırcırböcekleri de vardır. Genellikle beyaz ya da yeşil renkli, saydam kanatlı olan ağaç cırcırlarının bir türü Türkiye’de çok yaygındır. Yavruları pek çok bitkinin yapraklannı yediğinden çiftçiler için bir sorun kaynağıdır. Cırcırböcekleri, ötüşleri sevildiği ve insan­lara şans getirdiklerine inanıldığı için İtalya, Kuzey Afrika ve Japonya’da küçük kafesler­de ev hayvanı olarak yetiştirilir. Çin’de de yüzlerce yıldır cırcırböceği dövüşleri düzen­lenmektedir. Birmanya’daki Mandalay yöre­sinde ise iri, kahverengi cırcırböceği kızartması gezgin Budacı rahiplerin başlıca yiyeceğidir.

hqdefault 150x150 - Azra Kohen - Yıldız Teknik Üniversitesi Sohbeti

Azra Kohen – Yıldız Teknik Üniversitesi Sohbeti

Ekran Alıntısı22 150x150 - Evrenin İçerisindeki Karanlık Dehşet " Kara Delik "

Evrenin İçerisindeki Karanlık Dehşet ” Kara Delik “