Evrenin İçerisindeki Karanlık Dehşet ” Kara Delik “

Ekran Alıntısı22 - Evrenin İçerisindeki Karanlık Dehşet " Kara Delik "

Evrenin İçerisindeki Karanlık Dehşet ” Kara Delik “

Uzayın derinliklerinde gözle görülemeyen bazı gökcisimleri bulunur. Bun­ların kütleçekimi o kadar kuvvetlidir ki, üzerlerine düşen ışığı bile kapıp bırakmazlar. Işık gökcisminden yansımayınca da o gökcis­mi gözle görülemez, sanki uzayın o bölgesi delikmiş gibi gelir. İşte bu tür gökcisimlerine kara delik denir. Astronomlar, bazı yıldızla­rın enerjilerini tüketip “öldüklerinde”, kara delik haline geldiklerini düşünürler. Yıldızlar, içerdikleri hidrojeni helyuma dö­nüştürerek ısı ve ışık salarlar. Bu tepkime sırasında hem enerji, hem de kütle açığa çıkar ve sonunda hidrojen biter, böylece yıldız tüm enerji kaynağını tüketir. Yıldızda arta kalan maddeler, kütleçekiminin etkisiyle yıldızın merkezine doğru çekilerek burada sıkışır; buna yıldızın kendi üzerine “çökmesi” denir. Güneş’in ağırlığındaki bir yıldız enerjisini tüketerek çöktüğünde, bir beyaz cüceye ya da bir nötron yıldızına dönüşür (bak. Yildiz); ama, kütlesi Güneş’inkinin üç katından daha büyük olan yıldızlar, çöktüklerinde birer kara delik haline gelirler. Büyük bir yıldız çöktüğünde, onu oluşturan bütün parçacıklar birbirini çekerek, yıldızın merkezine doğru sıkışır. Yıldızın bu merkez noktasında hacmi sıfır, kütlesi ise sonsuz olur. Bu nokta kara deliğin merkezidir. Bu merke­zin çevresinde, astronomların “olay ufku” dedikleri bir sınır bölgesi vardır. Kara deliğin kütleçekimi etkisiyle deliğe doğru çekilen bir cisim, bu “olay ufku”nu aşarak içeri girdi­ği andan itibaren sonsuza kadar yok olup gi­der; çünkü buradan kurtulabilmesi için ışık hızından daha büyük bir hızla dışarı kaç­ması gerekir. Ama bu olanaksızdır,  çünkü hiç­bir cisim ışıktan daha hızlı hareket edemez. Astronomlar kara deliklerin varlığını mate­matiksel olarak ortaya çıkarmışlardır. Henüz daha herhangi bir kara delik bulunabilmiş değildir. Ama 1975’te keşfedilen bir X ışını kaynağı olan Kuğu X-l’in, bir kara delik ola­bileceği üzerinde durulmaktadır. Kuğu X-l parlak, sıcak bir yıldızın gözle görülemeyen yoldaşıdır. Astronomlar, kara deliğin sıcak yoldaşından madde çektiğini ve bu maddele­rin “olay ufku”nu geçerken X ışınları saldığını düşünmektedirler.

Screenshot 19 150x150 - Gecelerinizi Süsleyen O Sesin Sahibi " Cırcır Böceği "

Gecelerinizi Süsleyen O Sesin Sahibi ” Cırcır Böceği “

karate 150x150 - Silahsız Dövüş Sanatı " Karate "

Silahsız Dövüş Sanatı ” Karate “