Evcil Soylu Köpekler

ovçov 758x391 - Evcil Soylu Köpekler

Evcil Soylar
Biçim, renk, boyut ve taşıdığı özellikler bakı­mından farklarına karşın tüm köpekler Canis familiaris türündendir. Günümüzdeki yakla­şık 150 evcil köpek soyu insanlar tarafından seçmeye dayalı ıslah yöntemiyle geliştirilmiş­tir. Örneğin tazı soyunu geliştiren insanlar, en hızlı koşan dişi ve erkek köpekleri seçip kendi aralarında çiftleştirmiş, doğan yavrular ara­sında da aynı amaca uygun seçmeyi yapmış ve bu işlemi, tazıları ortaya çıkarana kadar kuşaklar boyunca sürdürmüşlerdir. Aynı yön­temle, danualar iriliklerine, buldoglar güçleri­ne, teriyeler cesaretlerine, zağarlar koku al­ma duyularına öncelik verilerek geliştirilmiş­tir. Pekin köpeği ve adı Fransızca’da “kele­bek” anlamına gelen papillon gibi soylar, yabani atalarından öylesine farklıdır ki, yal­nızca ev hayvanı olarak beslenebilir, doğada yaşamlarını sürdürüp üreyemezler. Bu durum bekçi köpekleri gibi belirli amaçlar için yetiş­tirilmiş bazı soylar için de geçerlidir. Çünkü bu köpeklerin başka koşullara uyum sağlama­ları çok zordur.

Evcil köpeklerden Meksika kökenli chihuahua ağırlığı bazen 500 gramı geçmeyecek ölçüde küçük, danua 60 kilogramı aşacak ölçüde iridir. Biçim ve renkleri de büyük bir çeşitlilik gösterir. Geniş ya da ince gövdeli, uzun ya da kısa tüylü, kahverengi, boz. sarı, kırmızı, beyaz ve mavimsi renklerde olabilir­ler. Bacak ve kulakları bazılarında uzun, bazılarında kısa, kuyrukları çok çeşitli uzun­luklarda ve biçimlerdedir.
Son yıllarda köpek yetiştiricileri süs köpeği ya da cüce köpek denen çok küçük yapılı soylar geliştirmişlerdir. Bazı köpekler kurda çok benzemesiyle dikkat çeker. Bunlar ara­sındaki en belirgin ayrım, kurda benzer kö­peklerin kuyruklarını yukarı kaldırıp kıvırma­sı, kurtların ise aşağı sarkıtmasıdır. Köpek soyları genellikle yararlanılan özellikleri göz önünde tutularak gruplara ayrılır. Ama bazı köpekleri belli bir gruba sokmak çok zordur. Örneğin dilinin siyah olmasıyla dikkat çeken çov-çov, hem bir ev köpeği, hem de kuzey ülkelerinde çeki hayvanı olarak kullanılan bir kızak köpeğidir.

yabani 150x150 - Yabani Köpeklerin Tarihi

Yabani Köpeklerin Tarihi

kang 150x150 - Çoban ve Kızak Köpekleri

Çoban ve Kızak Köpekleri