Dünya’nın En güzel Adası – Azor Adaları

azor 758x527 - Dünya'nın En güzel Adası - Azor Adaları

Dünya’nın en güzel adalarının içinde yer alan ada Azor adaları.

AZOR ADALARI. Portekiz’in denizaşırı top­raklarıdır. Portekiz’e 1.290 km uzaklıkta. Atlas Okyanusu’nda yer alan dokuz ada ve birkaç kayadan oluşan bir takımadadır ve Atlas Okyanusu’nun tabanındaki dağ sıraları­nın su yüzüne çıkan zirveleridir. Bu adalar deprem bölgesindedir. 30 yıl önce bir volkanik patlama dokuz adadan biri olan Fayal’ın büyümesine neden olmuştur.
Adaların çoğu kayalık, çakıllı bir kıyıdan yükselerek Pico Adası’nda 2.000 metreyi aşar. Genellikle sıcak olan iklim birçok mey­venin yetişmesine olanak verir; özellikle ana­nas dışarıya sattıkları ürünlerin başında gelir.
Ortadaki adalar Gracioso, Terceira, Fayal, Sâo Jorge ve dağlık Pico‘dur. Doğuda Flores ve adaların en küçüğü olan Corvo yer alır. Batı uçta, takımadanın en büyük kenti olan Ponta Delgada‘nın yer aldığı, 130.000’i aşan nüfusuyla, en kalabalık olan Sâo Miguel Adası vardır. Sâo Miguel‘in güneyinde Santa Maria Adası bulunur.
1427’de Portekizliler keşfetmeden önce Azor adaları‘nda insan yaşamıyordu. Adala­rın keşfedilmesinden kısa bir süre sonra in­sanlar yerleşmeye başladı; Portekiz’le iyi tica­ret ilişkileri kuruldu. 1580-1640 yılları arasında İspanyollar’ın yönetimi altında olan Azor adaları, Batı Hint Adaları’ndan ülkelerine dönen servet yüklü filoların buluşma yeri oldu. Bu sırada İspanya ile savaşan İngiltere’ nin, altın ve gümüş yüklü teknelerin yolunu kesmek için gemilerini yollaması sonu­cunda, Azor adaları deniz savaşlarına sahne oldu.
Bugün adalar, adlarını Angra do Heroisme (Terceira), Ponta Delgada (Sâo Miguel) ve Horta (Fayal) limanlarından alan üç yönetsel bölgeye ayrılmıştır. Azor adaları‘nda ABD’ nin önemli bir askeri hava üssü vardır. Adala­rın toplam nüfusu 252.200’dür (1986).

asfalt 150x150 - Herkesin hayranlıkla izlediği Asfalt

Herkesin hayranlıkla izlediği Asfalt

dadal 150x150 - Şiir Türü; Koşma

Şiir Türü; Koşma