Büyük Zafer ” 30 Ağustos 1922 “

Screenshot 9 - Büyük Zafer " 30 Ağustos 1922 "

Büyük Zafer ” 30 Ağustos 1922 “

30 Ağustos 1922, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan Millî Mücadele’nin kesin zaferle sonuçlandığı tarihtir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından paylaşılan vatan toprakları için girişilen varlık mü­cadelesi, 26 Ağustos 1922 günü sabah 5’te açılan topçu ateşiyle son silkiniş halinde tezahür etmiş, beş günlük muharebenin ardından Türk milleti 30 Ağustos itibarıyla dimdik ayakta ol­duğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu bağlamda 30 Ağustos Zafer Bayramı, istiklal mücadelesinin kazanıldığının mührü­dür. Elde edilen zafer, sonraki günlerde yürütülen takip hare-katlarıyla memleket toprağındaki düşman unsurların dışarı atılmasıyla taçlanmış, böylelikle Cumhuriyet’in kuruluşunun temelleri atılmıştır.

Screenshot 7 300x216 - Büyük Zafer " 30 Ağustos 1922 "

26 Ağustos’ta başlayan ve Büyük Taarruz adı verilen hareka­tın hazırlık süreci, 1922 yazı boyunca devam etmişti. Taarruz kararı, henüz Haziran ayında kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü), Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ve Millî Savunma Bakanı Kazım Paşa (Karabekir) ile birlik­te alınmıştı. İznik’ten Afyon’a kadar yaklaşık 100 kilomet­re boyunca cepheye yayılan ordu, harekatın başlamasıyla birlikte Yunan savunma hatlarını açmıştı. 30 Ağustos’ta Dumlupmar’da bizzat Mustafa Kemal’in komuta ettiği ve bu sebeple Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak bi­linen çarpışmayla Yunan ordusu ağır bir yenilgiye uğratıl­mış, İzmir’e doğru çekilmeleri de başlamıştı. Takip hareka­tıyla Misâk-ı Millî büyük ölçüde gerçekleştirilmiş, Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası böylelikle 3 Ekim 1922’deki Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla tamamlanmıştı.

Screenshot 6 150x150 - Harikalar Diyarı " Kahire "

Harikalar Diyarı ” Kahire “