Bu Yol Bitmez ”Çin Seddi”

ÇİN ŞEDDİ, Sarı Deniz kıyısındaki Şanhai-kuan’dan Kansu eyaletine kadar, doğu-batı doğ­rultusunda 1.900 km boyunca uzanan dünya­nın en uzun duvarıdır. Dönemeçleriyle birlik­te 2.400 kilometreyi bulur. İÖ 3. yüzyılda Çin’i tek bir imparatorluk altında birleştiren İmparator Shi Huang Di döneminde yapımı­na başlandı (bak. çin Halk cumhuriyeti). Ülkeyi Hunlar’ın saldırılarına karşı korumak amacıyla yapıldı.

Dağ etekleri boyunca uza­nan engebeli bir alan üzerinde yer alan duvar, dar boğazlar oluşturan vadilerin tümüne ege­men bir konumdadır. Bu durum, yapıldığı dönemde sık sık karşılaşılan düşman saldırıla­rına karşı savunma üstünlüğü sağlamıştır. Özellikle 14. yüzyılda duvarın bazı bölümle­rine eklemeler yapıldı; bazı bölümleri onarıldı ya da ikinci bir duvarla güçlendirildi. 1933-37 arasındaki Japon saldırısı sırasında duvarın Sarı Deniz tarafındaki doğu ucu yıkıldı. Çin Şeddi İÖ 214’te, var olan birçok savunma duvarının gözetleme kuleleriyle birleştirilme­siyle oluştu. Bu kuleler hem surları koruyor, hem de ateşle işaret vererek haberleşmeye yarıyordu.

Kuşbakışı görünümü, toprağın üzerinde kıvrılarak yol alan upuzun bir yılanı andırır. Duvar yüksekliği 4 ile 9 metre arasında değişir.  Yaklaşık birkaç yüz metre arayla uzanan, 12 metre yükseklikteki kulelerde eski­den uyarı için ateşler yakılırdı. Bir bölümü taş, bir bölümü toprak ve tuğladan oluşan duvarın iç tarafında uzanan yaklaşık 3,5 metre genişli­ğindeki yol gözetleme ve işaret verme amacıyla yapılmıştır.

Duvarın bazı bölümleri dışardan hendek­lerle çevrilidir. Çin Şeddi, boyutlarına karşın, bazı dönemlerde Moğol, Mançu ve Japon saldırılarına karşı etkisiz kaldıysa da, insanoğ­lunun gerçekleştirmiş olduğu en büyük yapı­lardan biridir.

Yılların Eskitemediği ”Charlie Chaplin”

Malazgirt Savaşının Kahramanı ”Alp Arslan”