Bilgisayarlar neyin kafasını yaşıyor, biliyor musunuz?

alışması 758x403 - Bilgisayarlar neyin kafasını yaşıyor, biliyor musunuz?

Bilgisayarın Çalışması

Ne kadar büyük ya da güçlü olurlarsa olsunlar bütün bilgisayarlar aynı biçimde çalışır. Bir bilgisayar dört temel birim ya da parçadan oluşur. Bunlar girdi, ana işlem, bellek ve çıktı birimleridir. Bilgisayarın beyni ana işlem birimi’dir (AİB) ve öteki üç birim AİB’ye bağ­lıdır.

Girdi (input) birimi verilerin bilgisayara girildiği bölümdür. “Veri” (data), bilgisayarın bir hesaplama ya da başka türden bir işlemi sonuçlandırabilmek için gerek duyduğu sayı­lar, sözcükler ya da benzeri bilgilerdir. Girdi birimi kullanılarak bilgisayara girilen veriler kümesini AİB alır ve bellek birimi’ne aktarır. Veriler burada AİB’nin kullanımına hazır bulundurulur. Bellek biriminde ayrıca bir komutlar kümesi vardır. AİB bellekten bu verileri ve komutları alır; verileri komutlara uygun bir biçimde kullanarak işi, örneğin bir hesaplamayı sonuçlandım. İşlemin sonucu, gerek duyuluncaya kadar saklanmak üzere belleğe geri döner. AİB sonucu bellekten alır ve bilgisayarın çıktı (output) birimi’ne gönde­rir. Sonuç çıktı biriminde görülür ve kullanı­ma sunulur.

AİB’de işlemlerin belli bir biçimde yürütül­mesini sağlayan komutlar kümesine program denir. Bilgisayarın farklı işleri yapabilmesi, belleğinin farklı programlarla beslenmesine bağlıdır. Örneğin bir ev bilgisayarına, hesap yapmak, bilgisayar oyunları oynamak, kişinin belli bir konudaki bilgisini sınamak, telefon numaralan listesini tutmak gibi işler için farklı programlar yüklenebilir. Bir ev bilgisayarının girdi birimi genellikle bir klavye, çıktı birimi de bir televizyon ekranı ya da bir yazıcıdır. Klavye belli bir program için gerekli verilerin bilgisayara girişinde kullanılır. Örneğin, bö­lünmesi istenen iki sayı ya da bir sınavdaki soruya verilen yanıt klavye kullanılarak bilgi­sayara girilir. AİB, bellek biriminden aldığı ilgili program komutlarını izleyerek istenen bölme işlemini yapar ya da verilen yanıtı bellekteki doğru yanıtla karşılaştırır; doğru mu yanlış mı olduğuna karar verir ve sonucu ekrana ya da yazıcıya gönderir.

 

pcmatik2 300x223 - Bilgisayarlar neyin kafasını yaşıyor, biliyor musunuz?

 

Günümüzün bilgisayarları şaşırtıcı çeşitli­likte işler başarabiliyorlar. Sayılan ve sözcük­leri kolayca kullanabiliyor, sesleri anlayabili­yor, yazılan okuyabiliyor, yüzleri tanıyabiliyor ve hatta çevrelerinde olup biten bazı şeyleri, örneğin ısıdaki değişiklikleri algılayabiliyor­lar. Sonra da elde ettikleri bu verilere göre iş yapabiliyor; sayı ya da sözcükleri ekranda gösterebiliyor, kâğıt üzerine yazabiliyor; ek­randa sesli, hareketli, renkli görüntüler ürete­biliyor; kâğıt üzerine şekiller çizebiliyor; elek­tronik olarak üretilmiş bir sesle konuşabiliy­or; makineleri otomatik olarak çalıştırabiliyorlar. Bilgisayarların tüm bu işlemleri gerçek­leştirme yordamı yapay zeka olarak adlandırılmaktadır. Gerçekten, yakın bir gelecekte kendi başlarına “düşünebilecek” kadar oto­matik çalışan bilgisayarlar bile yapılabilir. Bütün bu farklı işleri tek bir makine nasıl başarabiliyor?

anapc 150x150 - Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

giphy 150x150 - Bilgisayarların anladığı dil ve mantık

Bilgisayarların anladığı dil ve mantık