Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

anapc 758x460 - Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

Bilgisayar Türleri

Bilgisayarlar süper bilgisayarlar, ana bilgisa­yarlar, minibilgisayarlar ve mikrobilgisayarlar olarak dört ana türe ayrılır. Bilgisayarların büyüklüğü arttıkça yapabilecekleri işlerin önemi, miktarı ve çalışma hızlan da artar. En güçlüleri ve büyükleri süper bilgisayarlardır. Bir süper bilgisayarda, aynı anda belli bir işin farklı bölümleri üzerinde çalışabilen çok sayıda küçük bilgisayar vardır. Bir süper bilgisayar saniyede 100 milyondan fazla işlem yapabilir.

super 300x131 - Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

Süper bilgisayarlar, ivedi olarak yapılması gereken ve büyük sayıda hesaplamayı gerekti­ren zor işlerde kullanılır. Örneğin, hava tahminlerinde hızlı davranılması zorunludur, yoksa daha bir tahmin yapamadan her şey olur biter. Süper bilgisayarlar, uzay araçların­daki motorlar gibi makinelerin tasarımlarının ne sonuç vereceğini görmek için de kullanılır. Mühendisler farklı tasarımlara uygun çok sayıda makine üreterek bunları tek tek dene­mek yerine, bu denemeleri doğrudan bilgisa­yarda yapıp sonucu görebilirler.

 

anapc 300x182 - Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

Ana bilgisayarlar (mainframe) süper bilgi­sayarlardan sonra gelen en güçlü bilgisayar­lardır. Bir ana bilgisayar birbiriyle bağlantılı bir çok bağımsız birimden oluşur. Genellikle bütün bir odayı kaplayabilecek büyüklüktedir ve çalıştırılması için birkaç kişiye gerek var­dır. Ana bilgisayarlar büyük şirketler ve devlet kuruluşlarınca kullanılır. Büyük şirket ve kuruluşlar, karmaşık işlerini yürütebilmek ve ayrıca sanayi alanında üretim süreçlerini denetleyebilmek için, çok fazla bilgiyi işleye-bilece’k büyük bilgisayarlara gereksinim du­yarlar. Bir ana bilgisayar birbirinden bağımsız görevleri aynı anda yürütebilir. Sürekli olarak bir işten öbürüne geçer ve işleri küçük parça­lara bölerek sırayla sonuçlandırır.

 

mini 300x171 - Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

Minibilgisayarlar ana bilgisayarların küçül­tülmüşü olarak tanımlanabilir. Birbiriyle bağ­lantılı birkaç bağımsız birimden oluşurlar; bir ya da iki kişi tarafından işletilebilirler. Mini-bilgisayarlar ana bilgisayarlar kadar güçlü değildir; iş yaşamında ya da kamu kesiminde daha küçük ölçekli işler için kullanılırlar.

 

 

micro 300x242 - Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz ve Çeşitleri

Mikrobilgisayarlar en küçük bilgisayarlar­dır. Çoğu bir yazı makinesi büyüklüğündedir; ama ceket cebine sığacak büyüklükte olanları da vardır. Mikrobilgisayarlar fazla bilgi işlem gücü gerektirmeyen işlerde, örneğin küçük işletmeler, okullar ve evlerde kullanmak için çok elverişlidir. Birçok mikrobilgisayarı kul­lanırken, televizyon ya da yazıcı gibi bazı ek birimlere bağlamak gerekir.

Bilgisayarlar giderek küçülüyor ve güçleniyor. Böylece ana bilgisayarlarla mini ve mik­robilgisayarlar arasındaki fark da giderek kayboluyor. Yeni bir mikrobilgisayar birkaç yıl önce üretilmiş bir ana bilgisayar kadar güçlü olabiliyor.

Bilgisayarlar kullanımlarına göre, “genel amaçlı” ve “özel amaçlı” olmak üzere iki gruba ayrılır. Genel amaçlı bir bilgisayar, gücüne bağlı olarak, ayrı türden bir çok iş yapabilir. Öte yandan, özel amaçlı bir bilgisa­yar, örneğin çamaşır makinesi ya da torna tezgâhı gibi bir makineyi denetlemek üzere, yalnızca bir tek özel görev için tasarlanmıştır. Özel amaçlı bilgisayar genellikle, denetleye­ceği makinenin içine yerleştirilmiş bir mikro­bilgisayardır ve belli bir iş için ayrılmış (dedicated) bilgisayar olarak da bilinir.

Elektronik hesap makinelerinin çalışması da bilgisayarlara benzer , ama yalnızca aritmetik ve bazı matematik işlemlerini yapabilirler. Onun için, cep hesap makineleri gerçek bilgisayarlar kadar güçlü ve yararlı değildir.

pc 150x150 - Hayatımızı ele geçiren sistem "Bilgisayarlar"

Hayatımızı ele geçiren sistem “Bilgisayarlar”

alışması 150x150 - Bilgisayarlar neyin kafasını yaşıyor, biliyor musunuz?

Bilgisayarlar neyin kafasını yaşıyor, biliyor musunuz?