Ateşten Zarar Görmeyen Canlı “Semender”

ffzs 758x440 - Ateşten Zarar Görmeyen Canlı "Semender"

Ateşten Zarar Görmeyen Canlı “Semender”

.Çörel adıyla da tanınan semen­derler, bir efsaneye göre ateşten zarar görme­yen hayvanlardır. Ama yanmama özellikleri efsaneden öteye geçmez. Kuyruklu amfibi yumlar grubunda yer alan bu hayvanlar öbür amfibyumların çoğu gibi serin ve nemli yerler­de yaşarlar. İnce uzun yapıları, uca doğru sivrilen uzun kuyrukları ve bacaklarının ko­numu bakımından kertenkeleleri andırırlar. Ama gövdeleri pulla değil, pürüzsüz ve parlak bir deriyle kaplıdır. Gündüzleri nemli ve korunaklı yerlerde saklanır, geceleri dolaşma­ya çıkıp toprak solucanlarını ve böcekleri yerler. Çoğu kuzey yankürey e dağılmış yakla­şık 320 türü vardır. Bunların büyük bölümü Kuzey Amerika’da yaşar. Alp semenderi ya da kara semender (Sala­mandra atra) yalnızca İsviçre Alpleri’nde bulunur. Dişiler yumurtlayarak değil, her üreme döneminde yalnız iki yavru doğurarak ürer. Yavrular doğmadan önce dişinin içinde gelişirken, beslenmek için henüz çatlamamış yumurtaları ve kısmen gelişmiş kardeşlerini tüketir. Bu grubun en iri üyesi olan ve Japonya’da yaşayan dev semenderin (Andrias japonicus) uzunluğu 1,8 metreye ulaşır. Yaşa­mını büyük ölçüde suyun içinde geçiren dev semenderin hem akciğerleri, hem de dev semenderin yakın akrabası olan çamur-şeytanı (Cryptobranchus alleganiensis) gibi bazı Kuzey Amerika semenderleri yaşamları­nın tümünü suyun içinde geçirir. Türkiye’de de bulunan örneklerden lekeli semender {Sala­mandra salamandra) ve küçük semender (Tri-turus vulgaris) gibi türler ise yaşamlanna suyun içinde başlar, sonradan karaya çıkarlar. Semenderlerin yakın bir akrabası olan aksolot (Ambystoma mexicanum) ilginç bir türdür. Bazı koşullar altında solungaçları kaybolup karada yaşayan bir erişkine dönüşürken baş­ka koşullar altında larva evresinde kalıp sudan hiç ayrılmaz.

Bayağı Amerika semenderi (Diemictylius viridescens) de başka bir çeşit gelişimin tem­silcisidir. Bu türün larvası suya bırakılan bir yumurtadan çıkar. Sonra turuncumsu kırmızı bir semendere dönüşerek, 2-3 yıl boyunca karada kalır. Ama rengi zeytin yeşiline dönü­şüp kuyruğu boyunca bir kabartı belirdiğinde yeniden suya dönerek yaşamını tamamlar.

Kızıl sırtlı semenderlerin (Plethodon cinere-us) yaşam çevriminde ise suda geçen hiçbir evre yoktur. Dişiler yumurtalarını öbekler halinde nemli yerlere bırakır. Larva evresi yumurta içinde geçer ve yumurtadan erişkine benzeyen yavrular çıkar.

 

ffz 300x240 - Ateşten Zarar Görmeyen Canlı "Semender"

Üreme Davranışları

Semenderlerin değişik türleri su yaşamından kara yaşamına geçişin bir yolunu gösterir.

sher 150x150 - SHERLOCK HOLMES Kim ?

SHERLOCK HOLMES Kim ?

satürn 150x150 - Güneş Sistemindeki Yüzüklü Gezegen "Satürn"

Güneş Sistemindeki Yüzüklü Gezegen “Satürn”