Atatürk Kronolojisi

atatürk8 758x427 - Atatürk Kronolojisi

ATATÜRK KRONOLOJİSİ

1881 : Selanik’te Doğdu
1893 : Selanik Askeri Rüştiyesi’ne (ortookul) yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi kendisine “Kemal” ek adını verdi.
1895 : Manastır Askeri İdadisi’ne (lise) girdi
18 Mart 1899 : İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.
1902 : Harp Akademisi’ne girdi.
11 Ocak 1905 : Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. Merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da göreve başladı.
Ekim 1906 : Arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.
20 Haziran 1907 : Rütbesi kolağalığına yükseltildi.
Eylül 1907 : 3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti.
13 Nisan 1909 : 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak üzere Hareket Ordusu kurmay başkanı oldu.
1910 : Mahmud Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.
13 Eylül 1911 : İstanbul’da genelkurmayda göreve atandı.
27 Kasm 1911 : Binbaşılığa yükseltildi.
9 Ocak 1912 : Trablusgarp’ta Tobruk Savaşı’nı yönetti.
27 Ekim 1913 : Sofya’ya askeri ateşe atandı.
1 Mart 1914 : Yarbaylığa Yükseltildi.
Şubat 1915 : Tekirdağ’da 19. Tüöem’i kurdu.
25 Nisan 1915 : İtilâf Devletleri’nin askerlerini Arıburnu’nda durdurdu.
1 Haziran 1915 : Albaylığa yükseltildi.
10 Ağustos 1915 : Anafartalar Cephe Grubu komutanı olarak İngiliz ve Fransız donanmalarını Çanakkale Boğazı’nda durdurdu.
14 Ocak 1916 : Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu.
1 Nisan 1916 : Mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildi.
5 Temmuz 1917 : 7. Ordu Komutanlığı’na atandı.
Ekim 1917 : 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a döndü.
7 Ağustos 1918 : Filistin’de bulunan 7. Ordu Komutanlığı’na ikince atandı.
31 Ekim 1918 : Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.
19 Mayıs 1919 : Samsun’a vardı.
21/22 Haziran 1919 : Amasya Tamimi’ni (genelgesini) açıkladı.
8 Temmuz 1919 : 3.Ordu müfettişliğinden ve askerlikten çekildi.
23 Temmuz 1919 : Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.
4 Eylül 1919 : Erzurum’dan milletvekili seçildi.
27 Aralık 1919 : Heyet-i Temsiliye ile Ankara’ya geldi.
23 Nisan 1920 : Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
11 Mayıs 1920 : İstanbul hükümetince ölüm cezasına çarptırıldı.
5 Ağustos 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce başkomutan yapıldı.
23 Ağustos 1921 : Sakarya Savaşı’nı yönetti.
19 Eylül 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce müşirlik (mareşallik) rütbesi ve gazi sanı verildi.
26 Ağustos 1922 : Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.
30 Ağustos 1922 : Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
9 Eylül 1922 : İzmir düşmandan kurtarıldı.
1 Kasım 1922 : Saltanat kaldırıldı.
29 Ocak 1923 : İzmir’de Latife Hanım ile evlendi. (5 Ağustos 1925’te ayrıldı.)
17 Şubat 1923 : İzmir İktisat Kongresi’ni açtı.
11 Ağustos 1923 : İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.
9 Eylül 1923 : Halk Frkası’nı (partisini) kurdu.
29 Ekim 1923 : Cumhuriyet ilan edildi; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
3 Mart 1924 : Halifelik kaldırıldı.
20 Nisan 1924 : Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) kabul edildi.
17 Kasım 1924 : Terakkiperver Cumhuriyeti Frkası kuruldu. (3 Haziran 1925’te kapatıldı)
25 Kasım 1925 : Şapka yasası kabul edildi.
26 Aralık 1925 : Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
1 Kasım 1927 : İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.
1 Kasım 1928 : Latin harflerinin kabulüne ilişkinasa çıktı.
12 Ağustos 1930 : Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. (17 Kasım 1930’da dağıldı.)
15 Nisan 1931 : Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
4 Mayıs 1931 : Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
12 Temmuz 1932 : Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdu.
24 Kasım 1934 : Atatürk soyadı verildi.
27 Ocak 1937 : Hatay’ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti’nce kabul edildi.
10 Kasım 1938 : Dolmabahçe sarayı’nda vefat etti .

atatürk9 150x150 - Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

nlü korsanlar 150x150 - Ünlü Korsanlar

Ünlü Korsanlar