ASTROLOJİNİN BİLİNMEYENLERİ

aser - ASTROLOJİNİN BİLİNMEYENLERİ

Geçmişten günümüze , gelecek hep merak edilmiştir. Gelecek merakını gidermek için de yıldızlar incelenmiş.Bu incelemelerin sonucu ortaya astroloji bilimi ve beraberinde burçlar çıkmıştır.Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.Astrologlar, gökcisimlerinin hareketlerini gözlemleyip gökyüzü haritaları çıkararak gelecekteki olayları önceden haber verebileceklerini öne sürerler.Ama bu savlarını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt olmadığı için, astroloji çoğu kez “sahte bir bilim” olarak nitelenir.Astrologlar, yıldızların konumuna ve hareketine bakarak bir insanın yaşamındaki olayları önceden haber verebilmek için “horoskop” denen bir gök haritası çizerler.O kişinin doğduğu anda gökcisimlerinin nerede bulunduğu bu haritanın üzerinde işaretlenir.Sonra harita, yılın 12 ayını simgeleyen ve “ev” denen 12 eşit bölüme ayrılır.Yıldızlar da 12 takımyıldız halinde gruplanır ve her eve bir takımyıldız yerleştrilir.Bu takımyıldızlarının adı burçlar kuşağındaki 12 burcun adıyla aynıdır.

 

Güneş’in, Ay’ın ve gezegenlerin bu gökyüzü evrelerine ve burçlara göre konumunu inceleyerek geleceği ilişkin yorumlar yapar.Bugünün astrologları, Güneş’in, Ay’ın ve gezegenlerin bir insanın yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyerek o kişinin karakterini ve geleceğini söyleyebileceklerini öne sürerler.Bir insan doğduğu anda bir gezegen kendi “evinde” ise etkisinin güçlü ve olumlu olacağına, eğer kendi “evinden” uzakta ise etkisinin zayıf, belki de olumsuz olacağına inanılır.

en leziz horoskop h41445 93285 1 300x289 - ASTROLOJİNİN BİLİNMEYENLERİ

Astroloji hayatın sosyal, ekonomik, politik, duygusal ve diğer önemli alanlarını incelemenize ve bu konularda tahminlerde bulunmanıza yardımcı olur. Astroloji ile ilgilenenlerin yüzyıllarca süren gözlemleri ve çalışmalarıyla astrolojinin yoruma dayalı açıklamalarını kapsayan geniş bir bilgi ağı oluşturuldu. Bu bilgilere daha sonra kendini iyi yetiştiren modern astrologlar da katkıda bulundu. Astrologlar insan bilincinin profilini çıkararak bunu deneyimler tanımlamak için bilimsel veriler olarak kullanılır.

Çağımız astrologları sayısal bilimlerinden toplanan bilgilerden de yararlanarak bunu astrolojide kullanırlar. Astroloji fırsat zamanlarını, şanslı dönemleri, doğum haritanızda sizi güç durumda bırakan dönemleri, gecikmeleri gösterir. Gezegenlerin uygun olduğu şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan beklerseniz bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Ama bu dönemlerde gerekli çabayı ve azmi gösterirseniz tüm güçlükleri aşabilir, üstelik farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü açığa çıkarabilirsiniz. Astroloji derin ve geniş bir alanı kapsayan bir temele dayanır. Astrologlar kâinattaki her şeyin birbirine çok derin bağlarla bağlı olduğuna inanır.

Dünya ve dünya üzerinde yaşayanlar, bir vücut ve hücreleri gibi birbirine bağlıdır. Astrolojinin bir yanı da bize bilinçli olarak bu dünyanın anlamını ve bu anlamı hayatlarımıza uygulayışımızı gösterir. Astrolojinin temelinde sembollerle akıl yürütme ve tümevarım bulunur. Diğer pek çok bilim dalıyla bağlantısı olan Astroloji sayesinde, doğum haritasının yorumlanmasıyla insanın kişiliği, hayatı, keşfedilmemiş potansiyelleri, yetenekleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmi çok rahat tespit edilebilir.

Geniş bir açıdan ele alındığında astroloji, güçlü sembollerin anlamlı bir şekilde yorumlanmasıyla ilgilidir. Görünüşte karmaşık ve birbiriyle alakasız gözüken olayların doğru bir astroloji bilgisi çevresinde aslında bizimle direk bağlantılı olabileceği ve bunların bize günlük hayat deneyimleri olarak dönebileceği ortaya çıkar. Dünya varolduğundan beri insanın yaşamını sürdürmesi için doğaya karşı verdiği savaşta kullandığı en etkili araçlardan bir tanesi de Astrolojidir.

Astroloji insan yaşamının ilk dönemlerinde gök yüzünden meydana gelen anlaşılmaz doğa olaylarını kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış olan, bugün artık bilimsel değeri tartışılan bir bilimdir. Astrolojide en önemli gezegen Güneştir. Çünkü tüm burçlar üzerinde belirleyici bir etkisi vardır.

fdffd 150x150 - Yıldızların Gizemli Dünyası

Yıldızların Gizemli Dünyası

aseer 150x150 - SANATA ADANMIŞ HAYAT | VAN GOGH

SANATA ADANMIŞ HAYAT | VAN GOGH