Asırlık Geçmişi İle İstanbul’un En Parlak Üniversitelerinden Biri; Yıldız Teknik Üniversitesi

Tarihçesine bakıldığında; Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi(1911-1922), Nafıa Fen Mektebi Dönemi(1922-1937), İstanbul Teknik Okulu Dönemi(1937-1969), İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi(1969-1982) ve Yıldız Teknik Üniversitesi(1992-) şeklinde bir gelişim dönemi göstermiştir. 3 Temmuz 1992 de 3837 sayılı yasa ile üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış ve Mühendislik Fakültesi; Elektrik-Elektronik,İnşaat,Makine ve Kimya-Metalurji fakülteler olarak 4 farklı fakülteye ayrılmış ve yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesine eklenmiştir. Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu Üniversiteden ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında tekrardan yapılandırılmıştır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi; 11 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulu ve 36.000’i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi nerededir?

Yıldız Teknik Üniversitesi-Davutpaşa Kampüsü 41.026070 enlem ve 28.889572 boylamda yer almaktadır. Semt/Mahalle olarak Çifte Havuzlar Mahallesi ve Esenler ilçesine bağlıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü posta kodu; 34220. Rakımı(deniz seviyesinden yüksekliği) 83 metredir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü ise 41.052284 enlem ve 29.010904 boylamda yer almaktadır. Semt/Mahalle olarak Yıldız Mahallesi ve Beşiktaş ilçesine bağlıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü posta kodu; 34349.Rakımı(deniz seviyesinden yüksekliği) 97 metredir.Yıldız Kampüsü içerisinde; Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Makine Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO, Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Enstitüler bulunmaktadır. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinden oluşmaktadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü; 1967 yılında temelleri atılan bölüm; gemi ve deniz teknolojisi alanlarındaki değişik iş kollarında tasarım ve üretim aşamalarında görev alacak Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri yetiştirmektedir. Öğrenciler bölümde açılan derslerin dışında; YTÜ Erasmus Programı aracılığıyla Güney Kore ve Japonya gibi işbirliği bulunan 15 farklı ülkedeki üniversitelerde lisans ya da lisansüstü düzeyde öğrenim görme hakkına sahiptirler. Bölüm; Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı(CAD), Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Gemi Mukavemeti, Temel İşlemler, Köprü üstü ve Makine Simülatörleri, Kontrol Otomasyon, Mukavemet, Gemi Makineleri Laboratuvarlarına sahiptir. Lisans öğrencileri öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada kullanmak üzere 20 gün olmak kaydıyla Atölye Stajı, Zorunlu Mesleki Staj ve Seçimli Mesleki Staj gibi stajları yapmaktadırlar. 

Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü; hem ülkemiz hem de dünya deniz ticaret filolarının ihtiyaçlarına yönelik olarak nitelikli Gemi Makineleri İşletme Mühendisi yetiştirmektedir. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı, öğrencilere üniversitemiz bünyesindeki diğer lisans programlarıyla çift anadal imkânı sunmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İktisat Bölümü, İşletme Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden oluşmaktadır. YTÜ İktisat Bölümü;1992 yılında kurulmuştur ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilk bölümüdür. Eğitim dili %30 ingilizcedir. 2014-2015 yılında ise İngilizce Lisans Programına geçiş hazırlıkları tamamlanmıştır. Akreditasyon ve yurtdışı olanakları ise 2014-2015 yılı için YTÜ Erasmus Programı çerçevesinde bölümün ikili anlaşma sayısı 23 olup, öğrenci hareketliliği kısmında 75 kişiye olanak sağlamaktadır. Fakültede staj zorunluluğu bulunmamakla birlikte öğrenciler, staj yapma istekleri konusunda bölüm ve bölüm öğretim elemanları tarafından desteklenmektedirler. Öğrencilerin staj süresince sigortaları, üniversite tarafından karşılanmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü; üretimden, satış pazarlamaya, muhasebeden finansmana, yönetimden-insan davranışlarına ve karar alma tekniklerine kadar birçok alanda bilgi sahibi olan öğrenciler yetiştirmektedir. Erasmus faaliyetleri kapsamındaki etkinliği, İstanbul’un merkezindeki konumu, farklı sektörlerdeki iş alanlarına, sanatsal ve kültürel mekânlara yakınlığı ile önem kazanmaktadır. Ayrıca çevresinde birçok yurt ve barınma olanakları bulunmaktadır. Akreditasyon ve yurtdışı olanakları ise; 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren Fakülte İşletme Bölümü’nün İngiltere Leeds Metropolitan Üniversitesi ile gerçekleştirdiği çift diploma anlaşması gereği, İşletme Bölümü öğrencilerine 3 yıl kendi bünyesinde, 1 yıl Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde Eğitim-Öğretim programına devam ederek çift üniversite diploması sağlama olanağı sunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü; YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü geniş öğretim kadrosuna sahiptir. Öğrencilerine alanlarında uzmanlaşmış kişilerin konferanslarını takip edebilme, ulusal ve uluslararası akademik organizasyonlarda yer alabilme şansı vermektedir. Ayrıca bölümde periyodik olarak düzenlenen konferanslar vardır. Kemali Saybaşılı Anma Konferansları, Orta Doğu ve Güvenlik Konferans Serisi, Uluslararası Politikada Güncel Tartışmalar ve 2012-2013 Bahar döneminde başlatılan Öğrenci Konferansları. Bu konferanslar sadece alanın önemli konularının tartışılmasını değil, alanda etkin kurum ve kuruluşlarla öğrencilerini buluşturmayı amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri aktif bir biçimde Erasmus Programından yararlanmaktadır. YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün; Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Hollanda, İspanya, Portekiz, Slovenya, Litvanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde çeşitli üniversiteler ile arasında Erasmus ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Erasmus programından faydalanmak için başvurular her yıl YTÜ AB Ofisi tarafından yapılan duyuru uyarınca yapılabilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi; Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü; 1983 yılında kurulmuştur. Endüstri Mühendisliği; insan, bilgi, malzeme, ekipman ve enerjiden oluşan sistemlerin dizaynı, planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Bölüm içerisinde Atölye, Mesleki Alan 1 ve Mesleki Alan 2 olarak 3 farklı staj öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Erasmus, Farabi gibi çeşitli öğrenci değişim programları da başarı ile uygulanmaktadır. Ayrıca bölümde şu an %30 İngilizce ve %100 İngilizce olarak, 2 ayrı programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; İstanbul Teknik Okulu bünyesinde 1937 yılında kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim verilmektedir. Bölüm, öğrenci sayısı açısından ülkemizdeki en büyük Makine Mühendisliği bölümüdür. Ayrıca üniversitenin ilk kurulan bölümüdür. Makine Mühendisliği’nde dal eğitimi verilmektedir. Genel, Konstrüksiyon, İmalat, Enerji, Isı Proses, Otomotiv ve İklimlendirme dallarında eğitim verilmektedir. Dal eğitimini tamamlayan öğrencilere dal belgesi verilmektedir. Öğrenciler; 20 iş günü Atölye, 40 iş günü Mesleki Alan stajları olmak üzere toplam 60 gün staj yapmaktadırlar. Gönüllü olarak daha uzun süre staj yapmak isteyen öğrenciler, 18 haftaya kadar ek staj yapabilmektedirler. Öğrenciler; zorunlu, gönüllü ve ek stajlarını sigortalı olarak gerçekleştirmektedirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü; Türkiye’de Mekatronik Mühendisliği bölümleri arasında en yüksek puanla öğrenci alan bölümdür. Bölüm okulun Yıldız Kampüsü’nde eğitim vermektedir. Hâlihazırda yurtdışında birçok üniversiteyle anlaşması olup, bölüm öğrencileri Erasmus ve benzeri imkânlar ile yurtdışında belirli sürelerle eğitim alabilmekte ve staj yapabilmektedirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinden oluşur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü; Mimarlık alanında Lisansüstü eğitim veren eğitim kurumları içerisinde en çok programa sahip bölümdür. Staj süresi toplam 90 gündür. Bu sürenin 30 günü büro stajı ve en az 30 günü şantiye stajı niteliğinde olmaktadır. Geriye kalan 30 günlük staj süresi, büro ve şantiye stajı olarak değerlendirilebilir. Büro stajı yapabilmeleri için, öğrencilerin ilk iki yarıyıl derslerinin; şantiye stajı yapacak öğrencilerin ise ilk iki yılın derslerinin %80’ini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü; Şehir planlama mesleği, ülkeden mahalle ölçeğine kadar her türlü yerleşmede fiziksel, sosyal ve mekânsal gelişmelerin bir plan çerçevesinde biçimlenmesini konu alır. ERASMUS kapsamında yüksek öğretimin ilk yılı hariç, doktora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde; 3-12 ay eğitim desteği sağlanmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için 60 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Stajlar; Planlama Bürosu Stajı, Kamu Kurumları ve Diğer Araştırma-Planlama Kuruluşları Stajı olmak üzere iki alanda yapılabilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO; Mimari Restorasyon Bölümü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

Teknik Programlar Bölümü; Mimari Restorasyon Programı; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün TBMM Başkanlığı ile 01.06.2007 tarihinde imzalanan; “YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO” açılmasının desteklenmesine dair protokol çerçevesinde kurulmuştur. Yaz aylarında yapılan toplam 50 günlük stajlarla uygulamalı eğitim desteklenmektedir. Bu 50 günün 25 günü mimari restorasyon bürolarında, 25 günü ise atölye, şantiye ve arkeolojik kazı gibi saha çalışmaları yapılan alanlarda yapılmaktadır. Öğrenciler stajlarını büyük oranda Milli Saraylara ait olan büro, atölye ve şantiyelerde tamamlamaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Enstitüler; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitü’lerinden oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; gelecek yıllar için hedeflerini, sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak ileri seviyelere ulaşmak; çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak, Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı sağlamak, eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini sağlamak suretiyle etkin bir lisansüstü eğitim ile fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar yetiştiren bir kurumdur.

Yıldık Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bünyesinde 1983 yılında kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü; bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası iletişime ve işbirliğine önem veren, analiz ve sentez yapabilen, girişimci, yaratıcı, sorgulayıcı, ve araştırmacı sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü; Eğitim fakültesi, Elektrik- Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya- Metalurji Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi bu kampüste bulunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, İlköğretim Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinden oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü(BÖTE), 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bölümün temel hedefi;  bilgisayar öğretmeni ve bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmektir. Öğrenciler okul deneyimi kapsamında; özel okullarda ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında devlet okullarında ilköğretim kademesinde staj yapma imkânı bulmaktadırlar.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitim Bilimleri bölümü, PDR lisans programı ve diğer bölümlere lisans düzeyinde servis dersleri sağlarken; aynı zamanda farklı anabilim dallarında lisansüstü eğitim olanakları sunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi İlköğretim Bölümü; İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü; Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur, üniversitenin köklü eğitim mirasını temsil etmektedir. Bölümde Avrupa’nın farklı ülkelerinden birçok üniversite ile YTÜ ERASMUS Öğrenci Değişim Programı Kapsamında ikili anlaşma görüşmeleri yürütülmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü; 2012-2013 öğretim yılından itibaren Hazırlık Sınıfı uygulaması başlamıştır. Öğrenciler zorunlu ikinci yabancı dil(Almanca) dersleri dışında, programda yer alan seçmeli dersler aracılığıyla da ilgi alanları doğrultusunda kendilerini profesyonel anlamda geliştirme olanağına sahiptirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ve Kontrol ve Otomasyan Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; 1970 yılında kurulmuş, 1982 yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Bölüm öğrencilerine 1986 yılından itibaren İngilizce Hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölüm öğrencileri 2.sınıftan itibaren; YTÜ ERASMUS Değişim Programı kapsamında eğitimlerinin bir kısmını Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelerde sürdürebilmektedirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü; 2011 yılından itibaren Davutpaşa Kampüsü’ndeki yeni yerinde eğitim- öğretin faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümün öğrencileri; YTÜ ERASMUS Değişim Programı kapsamında, bir öğretim dönemini Avrupa’daki anlaşmalı bir üniversitede öğrenim görerek geçirebilmektedirler. Öğrencilerin öğrenim süresi boyunca; her biri 30 iş gününden oluşan Genel ve Mesleki olmak üzere, iki adet staj yapması gerekmektedir. Genel staj 2.sınıfın sonunda, Mesleki Staj 3.sınıfın sonunda yapılmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü; 1982 yılından itibaren eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenciler Türkiye’nin en büyük ve gözde telekomünikasyon, elektronik ve teknoloji firmalarında staj yapma olanağına sahiptirler. Turkcell GSM laboratuvarı Türkiye’deki ilk ve tek GSM haberleşme laboratuvarıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü; 2009 yılı nisan ayında Elektrik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Programı’ndan ayrılarak kurulmuştur. Bölümde kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel otomasyon, robotik, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları konularında eğitim verilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi; Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Felsefe Bölümü, Fizik Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, İstatistik Bölümü, Kimya Bölümü, Matematik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü; Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde yer alan Fransızca Mütercim- Tercümanlık Anabilim Dalı 1992 yılında kurulmuştur. Ülkemizde mütercim- tercümanlık alanında lisans düzeyinde Fransızca eğitim veren ilk anabilim dalı olma özelliğini taşımaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü; Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2010 yılında kurulmuştur. Bölümde yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Önümüzdeki yıllarda lisans eğitimi de verilmesi düşünülmektedir. Bölümün yüksek lisans öğrencilerine yönelik, şu anda İspanya’ da ve Hollanda’ da olmak üzere çeşitli üniversitelerle karşılıklı ERASMUS anlaşması vardır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü; Fizik bölümünde, temel ve uygulamalı fizik dallarında öğrenim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenciler 20 iş günlük stajlarını üniversitenin anlaşması olduğu birçok firmada gerçekleştirme olanağına sahiptirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü; 2003-2004 yılından itibaren, modern eğitim sistemi içinde dünyada yaygınlık kazanmakta olan ve ülkemizde de uygulamasını değişik örnekleriyle gördüğümüz bir genel eğitim programı ortaya koyulmuştur. 2003-2004 akademik yılında; Rektörlük bünyesinde, uygulamaya konulan ve YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından koordine edilen genel eğitim programı Temmuz 2006 tarihinde kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü bünyesinde toplanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü; YTÜ İstatistik bölümünde; “Teorik İstatistik” ve “Uygulamalı İstatistik” Anabilim Dallarında eğitim verilmektedir. Bölüm öğencileri; ERASMUS Programı ile her sene artan oranda yurt dışına gidebilmektedirler. Farabi programı ile de yurt içinden belirli sayıda misafir öğrenci almaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü; Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya ve Biyokimya olmak üzere 5 Anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde; ERASMUS, FARABİ, IASTE ve MEVLANA gibi ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile yurtdışında eğitim- öğretim ve staj imkânları sunulmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü; Bölümde öğretim üyeleri temel derslerin dışında, belirli konular üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırmış ve araştırma grupları kurmuştur. Bölüm yurt içi ve yurt dışı bilimsel kurumlar tarafından tanınmıştır ve yurt dışındaki üniversitelerin eş değer bölümleri arasında öğrenci alışverişi yapabilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimine temel katkılarda bulunmanın yanı sıra; Biyoteknoloji alanında da dünya çapında rekabet edebilmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin toplam 30 iş günü olmak üzere staj zorunluluğu vardır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Bölümde Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki Anabilim dalı vardır. Bölüm; öğrencilerine çalışmalarında karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi; Çevre Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü; Bölümde lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim-öğretim verilmekle birlikte bilimsel faaliyetler, projeler, bilimsel yayınlar ile araştırma- geliştirme alanında; ölçüm, analiz ve danışmanlık hizmetleri ile de uygulama alanında faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bölümün tüm faaliyet alanları için akreditasyon ve uygunluk belgelendirme çalışmaları sürmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü; Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Kartografya ve Kamu Ölçmeleri olmak üzere 5 Anabilim dalından oluşmaktadır. Çağdaş ve modern eğitim-öğretim programı MÜDEK ve EURO-ACE gibi ulusal ve uluslararası akredite kurumları tarafından akredite edilmiştir. ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında; yabancı üniversitelerdeki eşdeğer bölümlere öğrenciler gönderilmekte ve yurt dışından öğrenci kabul edilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü; İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün tarihi YTÜ’nün tarihi ile aynı zamana rastlar ve Türkiye’nin en eski ikinci bölümüdür. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi eğitim- öğretim ve akademik çalışmalarını 2008-2009 eğitim- öğretim yılından itibaren Eski Davutpaşa Kışlası olan Davutpaşa Kampüsünde sürdürmektedir. Bölüm; LLP-ERASMUS Öğrenci Değişimi Programı kapsamında Avrupa’nın çeşitli okullarında ikili anlaşmalara sahiptir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya- Metalurji Fakültesi; Biyomühendislik Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü; Bölüm bünyesindeki öğrenciler için bilgisayar laboratuvarı, seminer odası ve derslikler bulunmaktadır. Bölümde; 10 adet araştırma laboratuvarı ve 1 adet Biyoteknolojik sera vardır. YTÜ Biyomühendislik Bölümü LLP-ERASMUS Programı çerçevesinde yurt dışı üniversitelerle; öğrenci, akademisyen ve idari personel değişimi amacıyla 17 avrupa üniversitesiyle ikili anlaşma imzalamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü; Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul’da birçok üniversite bulunmasına rağmen lisans ve lisansüstü seviyesinde Gıda Mühendisliği eğitimi veren iki devlet üniversitesinden birisi de Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. Bölümde lisans programlarının yanı sıra; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programı bulunmaktadır. Bölümdeki akademisyen profilinin yüksek olması ve öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğunun yurtdışı doktoralı veya tecrübeli olmasından dolayı üniversite bölümleri arasında en çok yayın yapan 1.bölüm olmuştur.                                                                                                                                              

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü; Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya Mühendisliği; çeşitli kimyasal ve fiziksel değişimlerin oluşturduğu üretim proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili bir mühendislik dalıdır. ERASMUS Programı kapsamında uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılabilmesi; öğretim elemanlarının yurt dışında ve yabancı öğretim elemanlarının bölümde ders verebilmelerini sağlamak amacıyla 21 Avrupa üniversitesi ile ikili anlaşma imzalanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü; Üniversitede Matematik Mühendisliği Bölümü ilk öğrencisini 1976-1977 döneminde almıştır. 2010 yılında %30 İngilizce ağırlıklı eğitim veren 1. ve 2.öğretim programlarına geçilmiştir. 2012- 2013 yılında da 1.ve 2.öğretimde %100 İngilizce eğitim veren programların açılmasıyla; bölüm 4 farklı lisans programıyla öğretim hizmetine devam etmektedir. Günümüzde Matematik Mühendisliği Bölümü Türkiye’de sadece 4 üniversitede bulunmasına rağmen gerek kamu ve gerekse özel sektörde çok iyi tanınmakta ve mezunları tercihen aranmaktadır. YTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü; LLP ERASMUS Programı ile yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci, akademisyen ve idari personel değişimi amacıyla 13 Avrupa ülkesiyle ikili anlaşma imzalamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü; Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü malzeme kürsüsünün genişletilmesiyle 1983 yılında; “Metalurji Mühendisliği Bölümü” olarak faaliyete geçen bölüm, 1992 yılında da Teknik Üniversite statüsünün kazanılması sırasındaki yeniden yapılandırmada Kimya- Metalurji Fakültesi çatısı altına alınmıştır. Aynı yıl ikinci eğitim programı da başlamıştır. YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü; LLP ERASMUS Programı çerçevesinde yurt dışı üniversitelerle öğrenci, akademisyen ve idari personel değişimi amacıyla 16 Avrupa üniversitesiyle ikili anlaşma imzalamıştır.

Lisans Öğretim Uygulamaları

  • Çift Anadal Programı: Çift Anadal’a ait hususlar “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Çift Anadal işlemlerine ilişkin takvim, kılavuz ve kontenjanlar ogi.yildiz.edu.tr adresinde Geçişler başlığı altında duyurulur.
  • Dikey Geçiş: Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Meslek Yüksek Okulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
  • İkinci Öğretim(Akşam Öğretimi): İkinci Öğretim; cumartesi ve Pazar günleri dışında saat on altı(16.00) ile yirmi üç(23.00) arasında, cumartesi günlerinde ise saat sekiz(08.00) ile on sekiz(18.00) arasında yapılabilir.
  • Kurum İçi Yatay Geçiş: Üniversitenin ilgili birimlerine yapılacak olan geçişler; 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
  • Özel Öğrenci: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ogi.yildiz.edu.tr adresinde Mevzuat/Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altında yer alan “Özel Öğrenci Yönergesi”nden ulaşılabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, bağlı olduğu kurum ve hizmet kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda, hizmet sunmayı hedefleyen bir belge- bilgi merkezidir. Üniversite dışından gelen araştırmacılara da belirli koşullar altında hizmet vermektedir. YTÜ Kütüphane hizmetleri iki ayrı binada verilmektedir: Sakıp Sabancı Şube Kütüphanesi ve Davutpaşa Şube Kütüphanesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark: Sanayi ile işbirliği içinde ülkenin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan girişimci üniversite modeli doğrultusunda Teknopark kurulması çalışmalarına başlamıştır ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Yıldız Teknopark Genel Müdürü; Prof. Dr. Mesut Güner 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat tutarının 180 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi ile ilgili en güncel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yıldız Teknopark’a Mühendislik Üssü Kuruluyor!

Dünyanın En Zeki Hayvanı; Yunus Balığı