Armut Kökeni ve En iyi Armut Çeşitleri

asea2 758x718 - Armut Kökeni ve En iyi Armut Çeşitleri

ARMUT, elma gibi gülgiller (Rosaceae) famil­yasından bir bitkidir; ama ağacı da, meyvesi de elmadan oldukça farklıdır. 13 metreye kadar boylanabilen ve beyaz çiçekler açan armut ağacının dallan elma ağacınınkiîer gibi dağınık değil, yukarıya doğru dik olarak büyür. Genellikle yeşil ve san tonlarında olan meyveleri de çekirdek boşluklarının bulundu­ğu alt bölümde şişkinleşir, öbür uçta sapa doğru daralır.
Doğada kendiliğinden yetişen yabani armut ağaçlarının insan eliyle dikilerek bir tarım bitkisine dönüştürülmesi oldukça eski çağlara kadar uzanır. Bu meyve, ağaçlarının dikimine ilk kez Batı Kafkasya’da ve Anadolu’nun Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başlandığı sanıl­maktadır. Bugün dünyanın bütün ılıman ik­limli ülkelerinde yetiştirilen armut çeşitlerinin pek çoğu, anayurdu Güney Avrupa ile Batı Asya olan yabani armuttan {Pyrus communis) geliştirilmiştir.

Armut ağaçları ya çekirdekten yetiştirilmiş armut fidanlarının ya da gene gülgillerden olan ayva, ahlat, alıç gibi başka ağaçların aşılanmasıyla üretilir. Bazı çeşitlerin meyvele­ri yaz başlarında (yaz armudu), bazılarınınki ise yapraklar döküldükten sonra toplanır (güz ve kış armutları). Armut, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elmadan sonra ti­cari açıdan en önemli olan ve en çok tüketilen meyvedir. Bazı ülkelerde meyvele­rin suyundan “armut şarabı” denen alkollü bir içki yapılır. Ayrıca ağacın kızılımsı kahverengi, ince damarlı, kolay işlenen ve iyi cila tutan odunu da mobilyacılıkta özellikle kaplama malzemesi olarak kullanılır.
Dünyanın en büyük armut üreticisi İtalya’ dır; bu ülkeyi Çin ve ABD izler. Bu sıralama­da ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye’nin hemen hemen bütün bölgelerinde armut ye­tiştirilir. Ama üretimin en yoğun olduğu bölgeler İç Anadolu, Karadeniz ve Ege bölge­leridir. Etli ve bol sulu Ankara armudu başta olmak üzere mustabey armudu ve akça armut en sevilen çeşitlerdir.

armonikaaaa 150x150 - Üfle ,sürtün ;Armonika

Üfle ,sürtün ;Armonika

atatürk 150x150 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı