Akıllı Toz Teknolojisi Uzay Çağının Başlangıcı mı ? | SmartDust | Akıllı Toz Teknolojisi Nedir ?

akıllı toz smartDust - Akıllı Toz Teknolojisi Uzay Çağının Başlangıcı mı ?       |      SmartDust       |          Akıllı Toz Teknolojisi Nedir ?

Modern bilimin kurucuları arasında gösterilen Albert Einstein, 1929 yılında verdiği bir röportajda zihninin çalışma süreciyle il­gili soruyu yanıtlarken, “Hayal etmek, bilgiden daha önemlidir çünkü bilginin sınırları vardır, hayal ise tüm dünyayı kuşatır” de­mişti.

albert einstein - Akıllı Toz Teknolojisi Uzay Çağının Başlangıcı mı ?       |      SmartDust       |          Akıllı Toz Teknolojisi Nedir ?

Einstein’ın bu sözünü doğrularcasına genç bir bilim insanı olan Kris Pisler 1990’larda, günümüzde bile çılgınca olarak nite­lendirilebilecek bir hayal kurdu: İnsanların, akla gelebilecek her türlü bilgiyi toplamak için yeryüzüne bir milimetreküplük minik sensörlerden trilyonlarca serptiği bir gelecek! Pister, hayaline o dönemin moda teknolojik deyimi “akıllı” (smart) kavramını tiye almak için “akıllı toz”‘ ismini vermişti.

Havada uçuşan teknolojik devrim

Akıllı toz henüz günlük hayatımıza girmemiş olsa da endüstri­nin en gözde kavramlarından Nesnelerin İnterneti’nin pabucunu dama atma potansiyeline sahip. Zira etkileşim için her bir nesne­ye sensör yerleştirilmesini gerektiren Nesnelerin İnternetinden farklı olarak, akıllı toz zerrecikleri akla gelebilecek her yere; havaya, denize, karaya, tüm nesnelerin yapım malzemelerine serpilebilecek, hatta insan bedenine dahi yerleştirilebilecek şe­kilde tasarlanıyor. Ayrıca, havaya serpilen akıllı tozun görevini tamamlamadan yere düşmeyecek kadar hafif olması da öngörülüyor.

Arıları taklit eden teknoloji

Teknolojinin ulaşabileceği en ileri boyutlardan biri olarak gö­rülen akıllı tozun çalışma prensibi doğadan, tabiat ananm ça­lışkan arılarından geliyor. Bilindiği gibi arılar, polen bulmak için kovandan ayrılır, oldukça geniş bir alandan örnekler top­lar, diğer arılarla iletişime geçerek bulgularını kovandakilere bildirir. Akıllı toz teknolojisi, biyosensöre benzetilebilecek kovanların bu uzaktan çevresel izleme sürecini taklit ediyor. Özetlemek gerekirse, bir alan üzerine serpilecek çok sayıda akıllı toz, sensöıieri aracılığıyla istenilen örnekle etkileşime geçecek, bilgi işlem devreleri ile veri toplayacak, hesaplamalar yapacak, çift yönlü kablosuz iletişim teknolojisi sayesinde diğer akıllı tozlarla spontane kablosuz ağlar kuracak ve nihayetinde topladığı bilgiyi ana merkeze iletecek. Tüm bunları ise ışıktan titreşime, sesten neme her uyarıcıyı algılayabilen kablosuz mikroelektromekanik sensörleri aracılığıyla ve kablosuz ileti­şim yoluyla gerçekleştirecek.

Akıllı Tozla Neler Yapılacak ?

Akıllı tozun başarabileceklerinin tek sınırı hayal gücü gibi görünüyor. Durum böyle olunca, akıllı toz ile ilgilenen ku­rumların başında savunma sanayisinin gelmesi hiç şaşırtıcı değil. ABD Savunma Bakanlığının ileri teknoloji çalışmaları yürüten ajansı DARPA, projenin en eski ve en güçlü destek­çileri arasında bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, akıllı tozun geleneksel yöntemleri kayda değer oranda değiştirme potansiyeline sahip olması. Örneğin, bir ülkeden başka bir ülkeye rüzgarla bile gönderilebilecek kadar küçük tozlarla casusluk yapılabilmesi ihtimali, konvansiyonel me­totların gözden geçirilmesini gerektirecek. Bir diğer örnek ise akıllı toza bulanmış oje süren birinin klavyesinde yazdık­larının, parmakların yön tayininin iletilmesi sayesinde kilo­metrelerce ötedeki bir bilgisayara eş zamanlı yansıyabilecek olması. Kısacası, akıllı toz teknolojisi sayesinde devletlerin, tek bir yetkilisinin ya da radarının dahi bulunmadığı bölge­lerden istihbarat raporları almaları mümkün olacak.

Çok sayıda alanda geniş kapsamlı etkiler

Akıllı toz, geleceğin dünyasında sivil hayatta da sayısız fayda sağlayabilecek. Örneğin, insan duyusunun algılayamayacağı titreşimlerin hissedilmesiyle deprem, sel, çığ gibi çoğu doğal afeti önceden bilmek mümkün olacak. Böylelikle, can ve mal kaybını en aza indirecek tedbirler zamanında alınabilecek.

Akıllı toz teknolojisi, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında za­man kazandırmanın yanı sıra maliyeti de düşürecek. Endüstriyel makinelere zarar verebilecek aşırı ısınmalar veya hatalı üre­tim gibi sorunlar, başlamadan önce fark edilebilecek. Daha ilk saniyede verilen uyarı, herhangi bir nükleer sızıntının felakete dönüşmeden tespit edilebilmesini mümkün kılabilecek. Akıllı toz teknolojisi, çevre ve tarım alanlarında da birçok avantaj su­nacak. Bu teknoloji sayesinde iklim değişikliği yaşanan bölgeler hızlı şekilde belirlenebilecek. Tarım planlamalarının toprağın nem değerine göre yapılması, hasat verimini artıracak. Bitki ge­lişimi çok erken bir devrede, tohumlar henüz toprağın altınday­ken takip edilebilecek. Hava kirliliği riski, kimyasal özellikleriyle ayrıntılı olarak tespit edilebileceğinden insan sağlığına zarar vermeden önlenebilecek. Ayrıca, meteoroloji tahmin raporların­da hata oranı neredeyse sıfırlanacak.

Orman yangınlarına erken müdahaleden iç mekanlarda ısı ve nem dengesinin sağlanmasına birçok sahada önemli değişim meydana getirme potansiyeli bulunan akıllı toz, hayatı kayda değer oranda kolaylaştıracak gibi görünüyor.


smart dust, introduction to space age

In addition to saving time in petrol aı smart dust technology ıvill also loıv-overheating orfaulty production the chines ıvill be realized before they a.} in the earliestseconds ıvill make it po. before it turns into a disaster. The s o/fer manii advantages in thefields culture, as ıvell. Thanks to this tech environment is changing ıvill be det ricultural planning is made in accon the soil ıvill enhance crop yield. The be traced at a very early stage ıvhile, soil. Since the risk of air pollution it together luith its chcmicalproperties, causing hamı to human health.

İn the luorld ofthefııture, smart dııst is lik, benefits in civilian life. For instance, once cannot be perceived by human senses arefi to predict rnany natural disasters such as and avalanches beforehand. Thus, measure life andproperty can be timely taken.


evrim 150x150 - Benim atalarım Maymun olamaz ! İnsan maymundan gelir mi ?

Benim atalarım Maymun olamaz ! İnsan maymundan gelir mi ?

Ekran Alıntısı 150x150 - Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz!

Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz!