6. Cumhurbaşkanı; Fahri Korutürk

koru 758x613 - 6. Cumhurbaşkanı; Fahri Korutürk

KORUTÜRK, Fahri (1903-1987). Türkiye’ nin altıncı Cumhurbaşkanı olan Fahri Korutürk İstanbul’da doğdu. Babası Şurayı Dev­let (Danıştay) üyesiydi. Askeri okullarda okuyan Fahri Korutürk 1923’te Bahriye Mektebi’ni (Askeri Deniz Lisesi) bitirdi. Teğmen olarak katıldığı deniz kuvvetlerinde ilk görevi ünlü Yavuz gemisindeydi. Bunu başka gemi­lerde ve denizaltılardaki görevler izledi. 1930’da yeni açılan Deniz Harp Akademisi‘ne girdi. 1933’te akademideki öğrenimini bitire­rek kurmay subay oldu. 1934’te Genelkurmay Başkanlığı’nda görevlendirildi. 1935’te deniz ataşesi olarak Roma’ya gönderildi. Bu görevi sırasında boğazların uluslararası durumunu saptayan Montrö (Montreux) Konferansı’nda (1936) Türkiye’yi temsil eden kurula deniz iş­leri danışmanı olarak katıldı. Berlin ve Stock­holm’de de deniz ataşeliği yaptıktan sonra 1943’te yurda dönerek II. Denizaltı Filosu komutanlığına atandı.
Fahri Korutürk 1945’te getirildiği Deniz Harp Akademisi komutanlığını beş yıl kadar sürdürdükten sonra 1950’de tuğamiralliğe yükseldi ve denizaltı filosu komutanı oldu. 1953-56 arasında tümamiral rütbesinde iken harp filosu komutanlığı, deniz eğitim komu­tanlığı, genelkurmay haber alma başkanlığı, donanma komutanlığı görevlerinde bulundu. 1956’da koramiral olunca Marmara ve Boğaz­lar Deniz Kolordusu komutanlığına getirildi. 1957’de Deniz Kuvvetleri komutanlığına atandı. 1959’da oramiralliğe yükseldi. 1960’ta emekliye ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mos­kova büyükelçisi olarak diplomasi mesleğine geçti. 1964’te atandığı Madrid büyükelçiliğin­den 1965’te ayrılarak yurda döndü.
Dönemin cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 1968’de Fahri Korutürk‘ü 1961 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin iki kanadından birini oluş­turan Cumhuriyet Senatosu‘na kontenjan se­natörü olarak seçti. Bir süre 15 kişilik konten­jan grubunun başkanlığını da yapan Fahri Korutürk, Cevdet Sunay‘ın yedi yıllık görev süresinin dolması üzerine 6 Nisan 1973’te meclis tarafından cumhurbaşkanlığına seçildi. İç ve dış bunalımların yoğunlaştığı bir dönem­de görev yapan Fahri Korutürk süresinin dolması üzerine 6 Nisan 1980’de cumhurbaşkanlığından ayrılarak eski cumhurbaşkanları­na tanınan bir hak olan Cumhuriyet Senatosu doğal üyesi oldu. 12 Eylül 1980 askeri harekâ­tıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilin­ce bu görevi de son bulan Fahri Korutürk bundan sonraki yaşamını sürdürdüğü İstan­bul’da öldü.

aşı 150x150 - Aşı Olmanın Önemi

Aşı Olmanın Önemi

köpekb 150x150 - Denizlerin Kokulu Rüyası Köpekbalıkları

Denizlerin Kokulu Rüyası Köpekbalıkları